lupa x
user
MŽP vydalo dvě nové metodiky, které se týkají problematiky nakládání s pneumatikami jako odpadem.

MŽP vydalo dvě nové metodiky, které se týkají problematiky nakládání s pneumatikami jako odpadem.

21.04.2021 09:00

Pro města a obce

Ministerstvo životního prostředí vydalo dvě nové metodiky, které se týkají problematiky nakládání s pneumatikami jako odpadem. Zákon o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „ZVUŽ“) upravuje podmínky zpětného odběru odpadních pneumatik. Toto ustanovení nicméně vzbuzuje ze strany (nejen) obecních úřadů řadu otázek, jak má být správně vykládáno, a proto odbor odpadů MŽP vydal stanovisko, které objasňuje […]

Výsadbu stromů opět podpoříme v červnu, aktuální výzva je vyčerpána

Výsadbu stromů opět podpoříme v červnu, aktuální výzva je vyčerpána

16.04.2021 11:00

Pro města a obce

V české krajině porostou nově desítky tisíc listnatých stromů. Lidé aktivně využívali dotace na jejich sázení, dotační výzvu je kvůli vyčerpání přidělených peněz uzavřena. Již letos v červnu přispějeme k “Sázíme budoucnost” novou dotační výzvou. O peníze na vysazování stromů byl velký zájem. „Výzva byla od začátku velmi populární, dvakrát jsme do ní přidávali peníze. […]

Aktuálně

101 projektů usiluje o titul nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu

101 projektů usiluje o titul nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu

15.04.2021 07:00

Pro města a obce

Ve třetím ročníku soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako jsou zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, se sešlo 101 přihlášek z celé republiky. Přihlášky posoudí odborná porota, ty nejlepší postoupí do letního online hlasování 3. srpna. Nejvíce přihlášek, celkem 48, lidé posílali do kategorie volná krajina, 38 […]

Novela vodního zákona reagující na havárii na Bečvě je v připomínkovém řízení

Novela vodního zákona reagující na havárii na Bečvě je v připomínkovém řízení

12.04.2021 11:00

Pro města a obce

Ministerstvo životního prostředí ještě před velikonočními svátky poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu vodního zákona, která reaguje na loňskou, rozsáhlou zářijovou havárii na Bečvě. Ta ukázala, že v případě velkých havárií současná právní úprava pro dostatečnou koordinaci zneškodňování havárie na straně úřadů nestačí. Ministerstvo životního prostředí proto rychle přistoupilo k přípravě novely vodního zákona, kterou […]

Dohoda mezi krajem, MŽP a podniky pomáhá životnímu prostředí v MSK i v době pandemie

Dohoda mezi krajem, MŽP a podniky pomáhá životnímu prostředí v MSK i v době pandemie

09.04.2021 15:00

Pro města a obce

Moravskoslezský kraj, Ministerstvo životního prostředí a Třinecké železárny se i vloni zavázaly k aktivitám, které podniknou nad rámec svých zákonných povinností a povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Své sliby splnily, i když kvůli pandemii koronaviru nebyla naplněna výše některých závazků. „Jedním ze způsobů, jak lépe chránit životní prostředí v regionu, je zodpovědný přístup velkých […]

Program Norských fondů navyšuje alokaci některých svých výzev

Program Norských fondů navyšuje alokaci některých svých výzev

06.04.2021 19:00

Pro města a obce

Státnímu fondu životního prostředí ČR se podařilo vyjednat navýšení finančních prostředků v programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, který čerpá prostředky z Norských fondů. Částku 2,7 milionu eur využije k financování projektů zařazených do zásobníku žádostí ve dvou již uzavřených dotačních výzvách Oslo a Bergen a pro připravované výzvy zaměřené na změnu klimatu a […]

Kraj spouští výzvu k předkládání strategických projektů

Kraj spouští výzvu k předkládání strategických projektů

04.04.2021 19:00

Pro města a obce

Udržení počtu stávajících a vytvoření nových pracovních míst, rozvoj podnikání a klimaticky neutrální ekonomika – takové jsou cíle proměny, tedy transformace Karlovarského kraje související s plánovaným útlumem těžby. Peníze na transformační aktivity by měl kraj, města, obce i firmy získat z EU prostřednictvím Fondu spravedlivé transformace. Jde o cca 42 miliard korun pro 3 „uhelné regiony“ v ČR […]

Lidé z celé země vysadili přes milion stromů

Lidé z celé země vysadili přes milion stromů

31.03.2021 21:00

Pro města a obce

Přes milion stromů, které rostou na 2 670 místech, eviduje Nadace Partnerství v databázi celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost. Do výsadbové výzvy s podporou Ministerstva životního prostředí, Nadace Tipsport a dalších desítek partnerů, která míří na desetkrát více stromů, se zapojilo přes 32 tisíc dobrovolníků. Výsadbové akce eviduje web www.sazimebudoucnost.cz. „K letošnímu březnu se sešlo 1 […]

Protierozní vyhláška jde do finále, nyní ji připomínkují rezorty

Protierozní vyhláška jde do finále, nyní ji připomínkují rezorty

20.03.2021 17:00

Pro města a obce

Vodní eroze dlouhodobě znehodnocuje půdu v ČR. Její účinky pak zesiluje změna klimatu v podobě četných intenzivních lokálních srážek po obdobích extrémního sucha. Vodní erozí je u nás ohrožena více než polovina zemědělského půdního fondu. Od letošního července by měla platit nová protierozní vyhláška, jejímž cílem je posílit odolnost půdy vůči negativním účinkům eroze. Klíčovou […]