lupa x
user
Kraj Vysočina plánuje podat projekty za 1,5 miliardy korun v programu REACT-EU

Kraj Vysočina plánuje podat projekty za 1,5 miliardy korun v programu REACT-EU

06.05.2021 15:00

Pro města a obce

V Kraji Vysočina vrcholí přípravy na čerpání prostředků z nového nástroje REACT-EU, kterým Evropská unie podporuje členské státy při řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Na projekty v oblasti zdravotnictví dostanou žadatelé dotaci ve výši 100 % uznatelných nákladů, integrovaný záchranný systém podpoří z 85 % Evropská unie a dalšími 5 % přispěje státní rozpočet. Krajem […]

Realizace prvního PPP projektu Kraje Vysočina nabírá na obrátkách

Realizace prvního PPP projektu Kraje Vysočina nabírá na obrátkách

29.04.2021 13:00

Pro města a obce

V rámci PPP (public private partnership) projektu Kraje Vysočina a soukromého investora společnosti Senecura se v Humpolci buduje jeden z nejmodernějších domovů pro seniory v ČR. Vznikne zde zařízení disponující celkovou kapacitou 204 lůžek. Do nového domova se na přelomu roku budou stěhovat všichni klienti a zaměstnanci stávajícího Domova pro seniory Humpolec. Na základě koncesní […]

Kraj Vysočina podpoří vzdělávací aktivity Geoparku Vysočina

Kraj Vysočina podpoří vzdělávací aktivity Geoparku Vysočina

26.04.2021 21:00

Pro města a obce

Kraj Vysočina poskytne dotaci ve výši 200 tisíc korun Mikroregionu Telčsko na celoroční aktivity připravované v rámci projektu Národní geopark Vysočina. „V roce 2021 se bude mikroregion věnovat především intenzivnějšímu zapojování geoparku do spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, s cílem praktické aplikace získaných vědeckých poznatků do tvorby nových nebo inovace stávajících produktů a nástrojů […]

Aktuálně

Začínají předběžné tržní konzultace k Horácké multifunkční aréně

Začínají předběžné tržní konzultace k Horácké multifunkční aréně

23.04.2021 13:00

Pro města a obce

Město Jihlava v dubnu 2021 zveřejňuje pozvánku k zapojení do předběžných tržních konzultací k výstavbě Horácké arény. Předběžné tržní konzultace (PTK) jsou jedním z institutů zákona o zadávání veřejných zakázek a město Jihlava s nimi nyní oslovuje stavební firmy a dodavatele schopné podílet se na stavbě Horácké multifunkční arény. Cílem pozvánky k předběžným tržním konzultacím je podrobněji […]

Začala stavba severozápadního obchvatu Velké Bíteše

Začala stavba severozápadního obchvatu Velké Bíteše

14.04.2021 09:00

Pro města a obce

V nejbližších dnech začnou první práce na výstavbě nového severozápadního obchvatu Velké Bíteše, který v budoucnu propojí stávající silnici II/379 se silnicí první třídy I/37 ve směru z Velké Bíteše do Žďáru nad Sázavou. Stavební firma už převzala staveniště a začne s kácením dřevin, sejmutím ornice a dalšími zemními pracemi. Nová dvoupruhová obousměrná komunikace v šířkové […]

Veřejné fórum Kraje Vysočina se uskuteční ve dnech 29.–30. dubna

Veřejné fórum Kraje Vysočina se uskuteční ve dnech 29.–30. dubna

06.04.2021 15:00

Pro města a obce

Kraj Vysočina pořádá již po šesté veřejné fórum, jehož prostřednictvím hledá náměty pro další rozvoj kraje ve spolupráci s vedením kraje a dalšími účastníky z řad veřejnosti. Pro tento rok bude však původní formát celodenního prezenčního setkání nahrazen online formou. „Zástupce zájmových sdružení, podnikatelů, vzdělávacích subjektů, veřejné správy ale i široké veřejnosti zvu ke společné […]

Potravinová pomoc v Kraji Vysočina

Potravinová pomoc v Kraji Vysočina

06.04.2021 11:00

Pro města a obce

Ve školním roce 2021/2022 se Kraj Vysočina už po šesté společně s desítkami regionálních škol zapojí do potravinové pomoci dětem ze sociálně slabých rodin. Cílem projektu je zabezpečit pravidelné školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol, případně žákům víceletých gymnázií. Kraj Vysočina se do projektu potravinové pomoci znevýhodněným dětem ve věku 3–15 let […]

Setkání představitelů Jihlavy Kraje Vysočina

Setkání představitelů Jihlavy Kraje Vysočina

02.04.2021 17:00

Pro města a obce

V Jihlavě se sešli členové Rady města Jihlavy s radními Kraje Vysočina. Setkání je součástí snahy zlepšit vzájemnou spolupráci kraje s krajským městem. Hlavními tématy jednání byly spolufinancování Horácké multifunkční arény, vliv firmy Kronospan na život v Jihlavě, řešení odpadů nebo dopravní témata včetně stavby centrálního dopravního terminálu (CDT) v Jihlavě. Politici se seznámili s obrysy […]

Méně chemie, více plodin na polích Žďáru nad Sázavou

Méně chemie, více plodin na polích Žďáru nad Sázavou

25.03.2021 15:00

Pro města a obce

Pěstování meziplodin a používání ekologických hnojiv. I to budou muset nově dodržovat zemědělci, kteří hospodaří na pozemcích žďárské radnice. Žďár nad Sázavou tak chce novými podmínkami vrátit do půdy přirozený život. Martin Mrkos, starosta: „Bude se udržovat trvalý půdní pokryt vegetací. To znamená, bude se střídat ta plodinová a meziplodinová směs. Už nikdy by se […]