lupa x
user
Jihočeský kraj chce svým občanům ukázat, jak hospodaří

Jihočeský kraj chce svým občanům ukázat, jak hospodaří

04.05.2021 17:00

Pro města a obce

Ještě přehlednější a srozumitelnější formou chce Jihočeský kraj informovat občany o svém hospodaření. Připravuje proto zcela nový rozklikávací rozpočet. Každý tak bude moci ze svého počítače na webových stránkách kraje zjistit všechny potřebné informace o tom, jak kraj hospodaří, co objednal a zaplatil. „Zájemce o hospodaření kraje se bude pohybovat v daleko přehlednější aplikaci. Veškeré […]

Pravidla spolufinancování schválila vláda ČR

Pravidla spolufinancování schválila vláda ČR

16.04.2021 21:00

Pro města a obce

Pravidla spolufinancování obsahují informace o tom, v jaké maximální výši se bude státní rozpočet, respektive státní fondy a zároveň v minimální výši příjemci podílet na spolufinancování EU fondů v programovém období 2021-2027. Konkrétně tato pravidla platí pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci, Evropský námořní, rybářský […]

Zdravotní pojišťovny si další kompenzace mohou dovolit

Zdravotní pojišťovny si další kompenzace mohou dovolit

07.04.2021 07:00

Pro města a obce

Zdravotní pojišťovny si podle ministerstva zdravotnictví (MZd) mohou letos další kompenzace dovolit bez ohrožení. Jejich zůstatky jsou aktuálně 74 miliard korun, sdělila dnes ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Reagovala tak na kritiku připravované kompenzační vyhlášky ze strany menších pojišťoven. Zákon, který vydání této vyhlášky umožní, dnes podepsal prezident. Podle Peterové se ale do budoucna […]

Aktuálně

Bytová družstva se spojují, aby bojovala za majetek slíbený od státu

Bytová družstva se spojují, aby bojovala za majetek slíbený od státu

18.03.2021 14:00

Pro města a obce

Tisíce členů bytových družstev v celé republice stále žijí v nejistotě, zda jim města převedou majetkové podíly slíbené před lety. Téměř ve dvou stovkách družstev drží města a obce klíčové majetkové podíly, které nabyly v důsledku toho, že jejich prostřednictvím stát přispěl dotací na výstavbu bytů. Přestože ve smlouvách se obce zavázaly po dvaceti letech […]

Jak kraje pomáhají obcím

Jak kraje pomáhají obcím

14.03.2021 18:36

Pro města a obce

Podstatnou část příjmů krajských rozpočtů tvoří, jak známo, transfery. V roce 2019 představovaly dvě třetiny jejich celkových příjmů. Značná část transferů z ústřední úrovně však putuje do škol, jejichž zřizovatelem je nejen kraj, ale především obce, dále církve, soukromé a další subjekty. Kraje tyto peníze pouze „přeposílají“ dál, aniž by jejich rozdělení zásadněji ovlivňovaly. V […]

Zpráva o rozpočtovém hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2020

Zpráva o rozpočtovém hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2020

03.03.2021 15:00

Pro města a obce

Hospodaření obcí a krajů bylo v roce 2020 poznamenané epidemiologickou situací výskytu onemocnění covid-19, která se promítala do přijatých vládních opatření, jejichž cílem bylo zamezit šíření této nákazy, a tedy do fungování celé společnosti. Na příjmové straně územních rozpočtů došlo ve srovnání s rokem 2019 k růstu příjmů o 5,4 %, za kterým stojí především […]

Údržba lokálek bez vlaků: Správa železnic vykazuje miliony i tam, kde nejsou vidět

Údržba lokálek bez vlaků: Správa železnic vykazuje miliony i tam, kde nejsou vidět

26.02.2021 11:00

Pro města a obce

Náklady na tratě bez provozu v přepočtu na kilometr se mnohonásobně liší. Správa železnic poprvé odhalila, kolik jí stojí údržba tratí, na kterých aktuálně není žádný pravidelný železniční provoz. O tabulku s náklady za loňský rok požádal deník Zdopravy.cz. Některé údaje jsou přitom pozoruhodné a pro zástupce samosprávy až neuvěřitelné. Například přes milion korun spolkla […]

Většina obcí omezuje kvůli koronaviru své investice

Většina obcí omezuje kvůli koronaviru své investice

26.02.2021 09:00

Pro města a obce

Zaměstnanci agentury CzechInvest realizovali na přelomu roku 2020 a 2021 šetření mezi zástupci obcí s pověřeným obecním úřadem. Většina respondentů (83 %) z řad municipalit uvedla, že omezují investice ve své obci. Více než polovina (69,5 %) dotazovaných zmínila, že omezení plánovaných investic se bude dotýkat technické infrastruktury, kultury (58,7 %) nebo sociální infrastruktury (26 […]