lupa x
user

Životní prostředí

V Hradci Králové začne stavba protihlukových stěn na Hradubické

V Hradci Králové začne stavba protihlukových stěn na Hradubické

18.05.2021 17:00

Pro města a obce

Vybudování protihlukových stěn na Rašínově třídě, které připravuje Ředitelství silnic a dálnic, byl jeden z požadavků města a komise místní samosprávy. Na jaře byly zahájeny přípravné práce, samotné vybudování stěn bude probíhat od 24. května do listopadu letošního roku. Během stavebních prací bude doprava na Hradubické omezena. Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic, […]

Národní plán obnovy v resortu zemědělství

Národní plán obnovy v resortu zemědělství

18.05.2021 07:00

Pro města a obce

Dvanáct tisíc hektarů smíšených, klimatické změně odolných lesů ročně. Za tři roky celkem 36 tisíc hektarů nově obnovených lesů, což je zhruba rozloha Krkonošského národního parku. Kromě výsadby lesů obsahuje část Národního plánu obnovy (NPO), za kterou zodpovídá Ministerstvo zemědělství (MZe), i opatření na malých vodních nádržích nebo pozemkové úpravy. Nutný podíl klimaticky příznivých opatření, […]

Už tři desítky autovraků zmizely z Litoměřic

Už tři desítky autovraků zmizely z Litoměřic

17.05.2021 21:00

Pro města a obce

Vraky mizí z ulic Litoměřic. Celkem 23 z 25 evidovaných autovraků odstavených na zelených plochách či parkovištích ve městě se podařilo odboru životního prostředí odstranit od listopadu do prosince loňského roku. Letos k nim přibylo dalších šest, v řešení je dvaadvacet. Odtahy automobilů zajišťují Technické služby města, a to ve spolupráci s odborem životního prostředí […]

Přečtěte si nové pokyny pro zadávání zakázek spolufinancovaných SFŽP ČR

Přečtěte si nové pokyny pro zadávání zakázek spolufinancovaných SFŽP ČR

14.05.2021 19:00

Pro města a obce

Přečtěte si nové pokyny pro zadávání zakázek spolufinancovaných SFŽP ČR Zveřejňujeme nové Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Pokyny upravují pravidla pro zadávání a administraci zakázek a veřejných zakázek, které SFŽP ČR spolufinancuje v rámci Národního programu Životní prostředí, Modernizačního fondu a dalších nově vyhlašovaných programů. Platné […]

Jihlava spouští anketu k dopadům změny klimatu

Jihlava spouští anketu k dopadům změny klimatu

12.05.2021 19:00

Pro města a obce

Online dotazník k připravované adaptační strategii města bude přístupný během celého května. Zároveň jsou dostupné v městských informačních centrech také tištěné formuláře s anketou. Veřejnost se může prostřednictvím ankety zapojit do tvorby Adaptační strategie statutárního města Jihlavy na změnu klimatu. Anketa bude dostupná až do 31. května 2021. Jejím cílem je zjistit postoje k tomuto […]

Na Pálavě obnovili po několika dekádách volnou pastvu zvířat

Na Pálavě obnovili po několika dekádách volnou pastvu zvířat

04.05.2021 11:00

Pro města a obce

Svahy Stolové hory na Pálavě v letošním roce pomáhají spásat volně se pasoucí ovce a kozy. Pohyb stáda tam zajišťuje pastevkyně se psy. Tento způsob pastvy se do chráněné krajinné oblasti vrátil po několika desetiletích. Zvířata se díky tomu dostanou i do méně přístupných míst. To může pomoct některým druhům vzácných rostlin. „Začínáme v sedm, […]

Výstupy z kulatého stolu k aplikaci zásad sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek

Výstupy z kulatého stolu k aplikaci zásad sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek

03.05.2021 19:00

Pro města a obce

Dne 21.4. 2021 Svaz měst a obcí uskutečnil on-line formou „Kulatý stůl k aplikaci zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek“. Jednání svolal Svaz měst a obcí ČR, neboť na obce a města jako veřejné zadavatele mělo, má a do budoucna bude mít přijetí nových zásad […]