lupa x
user

Vodohospodářství

VAK Náchod investuje 190 mil. do vodojemů a obnovy vodárenské soustavy

VAK Náchod investuje 190 mil. do vodojemů a obnovy vodárenské soustavy

13.05.2021 13:00

Pro města a obce

Společnost Vodovody a kanalizace Náchod (VAK) investuje 189,5 milionu korun do výstavby vodojemu v Náchodě a rekonstrukce náchodské části Východočeské vodárenské soustavy. Stavba významně zvýší stabilitu dodávek vody pro Náchod a pro Hradecko. Začala po šesti letech příprav v únoru, hotová by měla být na podzim roku 2022. Ze 70 procent by měla náklady uhradit […]

Olomoucký kraj připomínkuje vodní zákon. Nechce, aby se opakovala tragédie na Bečvě

Olomoucký kraj připomínkuje vodní zákon. Nechce, aby se opakovala tragédie na Bečvě

03.05.2021 21:00

Pro města a obce

Olomoucký kraj ve spolupráci s krajem Zlínským sesumíroval připomínky k novému vodnímu zákonu, který má mimo jiné řešit podobné havárie, jaká se vloni stala na Bečvě. Z dosud neznámého zdroje tam unikl jed, který proměnil řeku v území bez života. Ministerstvem předložený návrh zákona obsahuje řadu chyb i nejasností a oba zmiňované kraje je chtějí […]

Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina řeší společně problematiku vody

Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina řeší společně problematiku vody

03.05.2021 15:00

Pro města a obce

První pracovní setkání zástupců vodohospodářských společností a představitelů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina k tématu řešení dodávek pitné vody pro občany. Schůzku inicioval Vladimír Šmerda – krajský radní JMK pro oblast investic, infrastruktury a majetku, který má právě vodohospodářskou infrastrukturu v gesci. „Řešení problematiky zajištění pitné vody pro občany a obecně sucha v krajině je […]

Obce mají zájem o budování malých vodních ploch

Obce mají zájem o budování malých vodních ploch

30.04.2021 07:00

Pro města a obce

Velký zájem z řad starostek a starostů obcí zaznamenal online seminář k tématu budování a financování malých vodních ploch (MVP) v území Jihomoravského kraje. V úterý 27. dubna 2021 se ho zúčastnilo 53 představitelek a představitelů obcí. Na semináři kraj představil návrhy 800 lokalit pro realizaci malých vodních ploch, které mají potenciál pro částečné řešení […]

Liberecký kraj opět podpoří projekty na zadržování vody v krajině

Liberecký kraj opět podpoří projekty na zadržování vody v krajině

23.04.2021 19:00

Pro města a obce

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje zvyšování retence vody v krajině. Do konce dubna mohou obce, neziskové organizace, zemědělci, správci lesů i další právnické a fyzické osoby žádat kraj o peněžní dotaci na tyto projekty. V programu 8.6 s názvem Podpora retence vody v krajině je připravena finanční podpora, kterou mohou čerpat ve výši od 70.000 do 1 milionu korun. Žadatelům je […]

Ústí nad Labem nastavilo výrazné změny ve spolupráci s vodárnou

Ústí nad Labem nastavilo výrazné změny ve spolupráci s vodárnou

20.04.2021 13:00

Pro města a obce

Mezi městem Ústí nad Labem a Severočeskou vodárenskou společností bylo uzavřeno memorandum o spolupráci. Předmětem memoranda je deklarace o vzájemné spolupráci při přípravě projektů na území města, kdy primárním zájmem města je vytvoření podmínek pro odkanalizování nemovitostí dostupnou veřejnou kanalizací pro obyvatele a další subjekty na území města a zájmem SVS je mimo jiné hledání co možná nejhospodárnějšího řešení odstraňování volných […]

800 nových vodních ploch za 20 milionů korun vznikne v Jihomoravském kraji

800 nových vodních ploch za 20 milionů korun vznikne v Jihomoravském kraji

13.04.2021 21:00

Pro města a obce

Jihomoravský kraj obdržel seznam 800 lokalit, které mají potenciál zastavit vysychání regionu. Jde o místa, kde je možné vybudovat tzv. malé vodní plochy, typicky mokřady, biotopy nebo tůně se schopností zadržet vodu, která jinak každoročně odtéká pryč. Součástí analýzy společnosti Geotest byl dotazníkový sběr podnětů od starostů jihomoravských obcí, kteří pomohli identifikovat vhodná místa. „Jsme […]

Dotace do vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

Dotace do vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

26.03.2021 09:00

Pro města a obce

Rada Jihomoravského kraje doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit poskytnutí dotací ve výši 15 634 900 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství. Největší investicí schvalovaného balíku je 10 000 000 Kč pro obec Senorady v rámci projektu splaškové kanalizace a ČOV. Na prodloužení stávající kanalizace má získat dotaci […]