lupa x
user

Ústecký kraj

Ústecký kraj vyhlásil soutěž Moje obec – Můj domov

Ústecký kraj vyhlásil soutěž Moje obec – Můj domov

18.05.2021 09:00

Pro města a obce

Ústecký kraj vyhlašuje soutěž Moje obec – Můj domov pro obce Ústeckého kraje do 2000 obyvatel. Cílem soutěže je zviditelnit úsilí malých obcí ve zlepšování vzhledu obce v období od ledna 2020 do října letošního roku a ocenit ty nejlepší. „V této soutěži chceme vyzdvihnout vzájemnou spolupráci a sounáležitost obyvatel obce, spolků, dobrovolníků, místních podnikatelů […]

Už tři desítky autovraků zmizely z Litoměřic

Už tři desítky autovraků zmizely z Litoměřic

17.05.2021 21:00

Pro města a obce

Vraky mizí z ulic Litoměřic. Celkem 23 z 25 evidovaných autovraků odstavených na zelených plochách či parkovištích ve městě se podařilo odboru životního prostředí odstranit od listopadu do prosince loňského roku. Letos k nim přibylo dalších šest, v řešení je dvaadvacet. Odtahy automobilů zajišťují Technické služby města, a to ve spolupráci s odborem životního prostředí […]

Most dbá na bezpečnost dětských hřišť

Most dbá na bezpečnost dětských hřišť

17.05.2021 11:00

Pro města a obce

Město Most se v rámci zachování bezpečnosti našich dětí rozhodlo zavést novou službu, která má za cíl zjišťovat případný výskyt nebezpečných kovových předmětů na dětských hřištích. Pomůže si detektorem kovů. Mostecký magistrát vytipoval ve spolupráci s městskou policií šest dětských hřišť, která budou průběžně kontrolována detektorem kovu odborným pracovníkem. Nalezený nebezpečný materiál, ať už jde […]

Na Program obnovy venkova půjde letos v Ústeckém kraji 26 milionů korun

Na Program obnovy venkova půjde letos v Ústeckém kraji 26 milionů korun

13.05.2021 15:00

Pro města a obce

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje ve výši 26 milionů korun na Program obnovy venkova. Obce si tak budou moci od 11. června do 12. července podávat žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje, který naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. „Cílem tohoto programu je podpořit […]

CRIF: Obce zvládly hospodařit s přebytkem

CRIF: Obce zvládly hospodařit s přebytkem

11.05.2021 14:00

Pro města a obce

Rating hospodaření obcí ukázal rostoucí rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími obcemi Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2020 podesáté v řadě přebytkem, tentokrát 10 miliard korun. Nepotvrdily se tak obavy z výrazného schodku obecních rozpočtů. Obce hospodařily s příjmy 272 miliard korun a výdaji ve výši 262 miliard. Jejich rezervy na bankovních účtech se zvýšily na 150 miliard, […]

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích

06.05.2021 21:00

Pro města a obce

Teplice plánují uspořádat oslavy zahájení 867. lázeňské sezóny v komornějším duchu. Vedení města Teplic rozhodlo odložit termín oslav zahájení 867. lázeňské sezóny. I nadále počítá s omezenou variantou bez velkých scén. Pokud to epidemická situace dovolí, proběhne akce poslední červnový víkend, tedy v termínu 25. – 27. 6. Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích běžně navštěvují tisíce lidí. […]

Ústecký kraj plánuje více podpořit regionální producenty potravin

Ústecký kraj plánuje více podpořit regionální producenty potravin

05.05.2021 15:00

Pro města a obce

Vedení Ústeckého kraje deklaruje zájem více podpořit regionální producenty potravin. Oslovilo proto Krajskou agrární komoru Ústeckého kraje, se kterou chce vyjednat nejen inovaci tradiční soutěže o nejlepší regionální potravinářské výrobky, ale rovněž navázat užší spolupráci při propagaci regionálních potravinářských výrobků a propojení místních producentů s potenciálními zákazníky. Cílem snahy vedení Ústeckého kraje je zvýšit obecné […]

Ústecký kraj nesouhlasí s návrhem Zákona o dostupném bydlení

Ústecký kraj nesouhlasí s návrhem Zákona o dostupném bydlení

03.05.2021 17:00

Pro města a obce

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání vyjádřilo nesouhlas s návrhem Zákona o dostupném bydlení v takové podobě, v jaké jej obdržel v rámci meziresortního připomínkového řízení. Krajského zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas svým usnesením. Bližší komentář k tomu poskytl náměstek hejtmana s gescí pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit Jiří Kulhánek. „Ústecký kraj dostal […]

Město získalo dva miliony korun na regeneraci dalších kulturních památek

Město získalo dva miliony korun na regeneraci dalších kulturních památek

30.04.2021 19:00

Pro města a obce

Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace 2021 i letos finančně podpoří obnovu nemovitých kulturních památek v Litoměřicích. Pro letošní rok město získá v rámci programu dotaci ve výši 2 035 000 korun, z rozpočtu uvolní částku 350 tisíc korun. Výši podpory i rozsah prací schválili zastupitelé na svém čtvrtečním jednání. […]