lupa x
user

Plzeňský kraj

V Plzni poputuje 136 milionů korun na dopravní i sportovní infrastrukturu

V Plzni poputuje 136 milionů korun na dopravní i sportovní infrastrukturu

17.05.2021 19:00

Pro města a obce

Hospodaření města Plzně k 31. prosinci 2021 skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města Plzně ve výši 603 milionů korun. Vykázaný přebytek hospodaření Magistrátu města Plzně za rok 2020 po provedení operací finančního vypořádání (volné zdroje k použití) činil 473 milionů korun. Rozdělení části prostředků bylo již schváleno zastupitelstvem v únoru […]

Plzeň spustila vylepšenou verzi Elektronického portálu občana

Plzeň spustila vylepšenou verzi Elektronického portálu občana

05.05.2021 19:00

Pro města a obce

Vyřízení úředních záležitostí je nyní pro Plzeňany ještě snazší, a to díky nové verzi Elektronického portálu občana (EPO) https://epo.plzen.eu. Lidé na něm ve srozumitelné formě naleznou informace, jež potřebují při komunikaci s úřadem. Je zde zjednodušený popis dvou stovek životních situací, v nichž se lidé mohou ocitnout a potřebují je s úřady řešit. V nejbližší […]

Prohlídka katedrály sv. Bartoloměje s podkrovím

Prohlídka katedrály sv. Bartoloměje s podkrovím

28.04.2021 19:00

Pro města a obce

V historickém centru Plzně se i letos budou konat pravidelné tematické komentované prohlídky, které pořádá organizace Plzeň-TURISMUS prostřednictvím svého Turistického informačního centra. V květnu se uskuteční trasa Osvobození 1945, naplánovaná při příležitosti květnových Slavností svobody, a v červnu pak prohlídka zrekonstruované katedrály sv. Bartoloměje včetně podkroví. Prohlídky se budou konat od čtvrtka 6. do neděle 9.  května. Ve čtvrtek a v pátek se začne […]

Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ má schválenou první část dokumentu

Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ má schválenou první část dokumentu

22.04.2021 19:00

Pro města a obce

Na konci března byla zastupitelstvem města Plzně schválena první část, tzv. koncepční část, klíčového rozvojového dokumentu Plzeňské aglomerace pro období 2021-2027 (dále také SPA21+). Hlavním smyslem SPA21+ je definovat, jaké intervence by měly být realizovány v Plzeňské aglomeraci tak, aby byla podporována konkurenceschopnost a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území. Dokument zpracovává Útvar koordinace evropských projektů města […]

Inovacemi proti covidu-19

Inovacemi proti covidu-19

20.04.2021 17:00

Pro města a obce

Plzeňský kraj se dlouhodobě soustředí na podporu vědy, výzkumu a inovací. Že je tento směr správný, se ukázalo také v boji s onemocněním covid-19. Řada technologických firem v Plzeňském kraji a výzkumných pracovišť na plzeňských univerzitách přišla s inovativními řešeními, která zvládání coronavirové krize významným způsobem usnadnila. Velkou měrou pomohli také studenti různých oborů, kteří […]

Škoda ukázala první novou tramvaj pro Plzeň

Škoda ukázala první novou tramvaj pro Plzeň

16.04.2021 15:00

Pro města a obce

Škoda Transportation představila zástupcům Plzně a Plzeňských dopravních podniků (PMDP) první novou tramvaj ForCity Smart Plzeň. První by měla začít jezdit letos. Vozidlo je hotové se zhruba půlročním zpožděním, při představení designu v říjnu 2019 slíbil výrobce dodávku prvního do jednoho roku. Velkokapacitní tramvaje nazvané ForCity Smart Plzeň jsou tříčlánkové, obousměrné a plně nízkopodlažní. Měří […]

Plzeň odložila podnikatelům a neziskovkám splatnost nájemného

Plzeň odložila podnikatelům a neziskovkám splatnost nájemného

16.04.2021 09:00

Pro města a obce

Kvůli přetrvávajícím protiepidemickým opatřením odložilo město splatnost plateb za nájemné v městských nebytových prostorách podnikatelům i neziskovým organizacím o půl roku. Týká se to plateb, které měly nebo mají tyto subjekty platit v období od října 2020 do června 2021. Odklad splatnosti plateb o šest měsíců schválila Rada města Plzně již 25. ledna letošního roku, […]

Město Plzeň schválilo první změnu územního plánu

Město Plzeň schválilo první změnu územního plánu

06.04.2021 13:00

Pro města a obce

Zastupitelé Plzně schválili první změnu Územního plánu Plzeň. Důvodem změn v tomto důležitém koncepčním dokumentu, jenž nabyl účinnosti 1. října 2016, byly především zkušenosti pořizovatele, stavebních úřadů a také zpracovatele s užíváním územního plánu, dále pak drobná zpřesnění vyplývající ze zpracovaných územních studií a projektových dokumentací. Změna č.1 nabude účinnosti ke konci dubna, kdy bude […]

Plzeňský kraj: Poděkoval zdravotníkům velikonočními balíčky

Plzeňský kraj: Poděkoval zdravotníkům velikonočními balíčky

05.04.2021 21:00

Pro města a obce

Symbolické poděkování formou dárkových balíčků připravil Plzeňský kraj pro zdravotníky nemocnic v kraji a záchranáře výjezdových stanic. Do fakultní nemocnice pak kraj poslal jako poděkování velikonoční beránky. Plzeňský kraj rozvezl dárkové balíčky se sladkostmi a kosmetikou. Dárky s poděkováním zamířily ke zdravotníkům nemocnic v Klatovech, Rokycanech, Stodě, Domažlicích, Sušici, Horažďovicích a v Plané. V Plzni pak poděkování zamířilo do Fakultní nemocnice, Mulačovy nemocnice a […]