lupa x
user

Odpady

Hovory s – Místostarosta města Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal: Letošními oslavami podpoříme turismus

Hovory s – Místostarosta města Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal: Letošními oslavami podpoříme turismus

11.06.2021 14:22

Pro města a obce

Místostarosta města Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal byl hostem dalšího dílu pořadu Hovory S, které se starosty, primátory, hejtmany a dalšími hosty pořádá měsíčník PRO města a obce se společností Toxin, jejíž monitoring médií Maximus využívá řada měst, obcí a organizací. Tentokrát jsme s místostarostou Zbyňkem Stejskalem hovořili o podpoře turismu a oslavách 200letého výročí narození Karla […]

Prožíváme přelom v nakládání s odpady

Prožíváme přelom v nakládání s odpady

11.06.2021 13:00

Pro města a obce

Současné změny jsou důležité nejen pro současnost, ale hlavně pro budoucnost V minulých dekádách bylo naprosto běžné, že na skládkách ve velkém končily využitelné složky odpadů. Jejich levné ukládání bylo široce rozšířenou praxí a cestou, jak dosáhnout nízkých nákladů s minimálním ohledem na skutečné společenské dopady. To se změnilo v prosinci 2020, kdy byly přijaty nové […]

Obce si nové partnery v odpadovém hospodářství hledat nemusí

Obce si nové partnery v odpadovém hospodářství hledat nemusí

10.06.2021 17:00

Pro města a obce

Vzhledem k relativní čerstvosti a komplexitě balíčku odpadové legislativy nepřekvapí, že stále panují jisté výkladové nejasnosti. V nedávné době se na kancelář SMO ČR obrátilo hned několik obcí, které řešily otázku, zda lze z § 16 zákona o výrobcích s ukončenou životností dovodit povinnost obce uzavřít smlouvu s vícero provozovateli kolektivního systému zpětného odběru. Jakkoliv […]

Zpětný odběr v obcích: rovné podmínky pro všechny

Zpětný odběr v obcích: rovné podmínky pro všechny

10.06.2021 07:00

Pro města a obce

Nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v § 16 odst. 1 zakazuje exkluzivitu zpětného odběru v obcích. Uvádí, že výrobce (kolektivní systém) a obec „[m]ohou za účelem zřízení místa zpětného odběru uzavřít písemnou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí.“ Touto smlouvou však „[n]esmí být sjednáno výhradní právo […]

Města a obce sdružené v SMO podepisují nové smlouvy s kolektivním systémem Elektrowin

Města a obce sdružené v SMO podepisují nové smlouvy s kolektivním systémem Elektrowin

01.06.2021 14:36

Pro města a obce

Městům a obcím – členům Svazu měst a obcí České republiky (SMO), jsou předkládány nové smlouvy o spolupráci s kolektivním systémem Elektrowin, který zajišťuje zpětný odběr odpadních elektrozařízení. „Smlouvy jsme připravili s ohledem na aktuální změny v odpadové legislativě, konkrétně nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností,“ uvádí předseda představenstva Elektrowin […]

Každý obyvatel ČR vytřídil loni téměř 67 kilogramů odpadů

Každý obyvatel ČR vytřídil loni téměř 67 kilogramů odpadů

12.05.2021 15:00

Pro města a obce

Praha, 5. května 2021 V systémech obcí a měst ČR loni lidé vytřídili více než 713 tisíc tun využitelných odpadů (z toho téměř 403 tisíc odpadů z obalů). Navzdory pandemii, která zejména zpočátku komplikovala třídění odpadu, se množství vytříděného odpadu zvýšilo meziročně zhruba o 20 tisíc tun! Každý obyvatel ČR vytřídil loni v průměru téměř […]

MŽP vydalo dvě nové metodiky, které se týkají problematiky nakládání s pneumatikami jako odpadem.

MŽP vydalo dvě nové metodiky, které se týkají problematiky nakládání s pneumatikami jako odpadem.

21.04.2021 09:00

Pro města a obce

Ministerstvo životního prostředí vydalo dvě nové metodiky, které se týkají problematiky nakládání s pneumatikami jako odpadem. Zákon o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „ZVUŽ“) upravuje podmínky zpětného odběru odpadních pneumatik. Toto ustanovení nicméně vzbuzuje ze strany (nejen) obecních úřadů řadu otázek, jak má být správně vykládáno, a proto odbor odpadů MŽP vydal stanovisko, které objasňuje […]