lupa x
user

Energetika

Stát neumí využít Energetické úspory u veřejných budov

Stát neumí využít Energetické úspory u veřejných budov

12.04.2021 21:00

Pro města a obce

NKÚ prověřil prostředky určené na podporu energetických úspor u veřejných budov v letech 2017 až 2020. Konkrétně se jednalo o prostředky z operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP) a programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Celkem šlo na tuto podporu z obou programů 3,5 miliardy korun. Podpora podle kontrolorů sice přispívá ke snížení spotřeby energií u […]

Virtuální prohlídka představila inovativní technologie použité při výstavbě školy budoucnosti

Virtuální prohlídka představila inovativní technologie použité při výstavbě školy budoucnosti

06.04.2021 21:00

Pro města a obce

Objekt pražské střední školy COPTH (Centrum odborné přípravy technickohospodářské) v Českobrodské ulici v Hrdlořezích se v rámci rozsáhlé rekonstrukce aktuálně mění v inteligentní, udržitelnou i energeticky a uhlíkově pozitivní budovu. Prostřednictvím virtuální prohlídky mohli zájemci vidět použité inovativní technologie přímo ve fázi výstavby. Unikátní projekt realizovaný ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy by se […]

Webináře B.I.D. o výhodách EPC

Webináře B.I.D. o výhodách EPC

04.04.2021 21:00

Pro města a obce

Společnost B.I.D. services uspořádala koncem loňského a počátkem letošního roku sérii weminářů na téma Energetické úspory a výhody EPC (Energy Performance Contracting neboli energetické služby se zárukou). Dva webináře vám nabízíme ze záznamu.   Webinář na téma: Analýza vhodnosti objektů a zařízení pro projekt EPC Diskusní okruhy: Finanční podpora z programu EFEKT pro projekty EPC Způsoby financování analýzy […]

Webináře B.I.D. : Představení výhod EPC

Webináře B.I.D. : Představení výhod EPC

29.03.2021 13:00

Pro města a obce

Společnost B.I.D. services uspořádala na přelomu roku sérii weminářů na téma Energetické úspory a výhody EPC (Energy Performance Contracting neboli energetické služby se zárukou). Dva webináře vám nabízíme ze záznamu. Webinář na téma výhody EPC a energetické úspory Témata Energetické úspory a proč je výhodné EPC pro realizaci energetických úspor – Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti, Ministerstvo […]

Soutěž o řešení posouvající obec do roku 2030

Soutěž o řešení posouvající obec do roku 2030

19.03.2021 19:00

Pro města a obce

Cílem soutěže Obec 2030 je snaha pozitivně motivovat obce implementovat soběstačná, chytrá, energeticky úsporná i environmentálně zodpovědná řešení. Dále také seznámit širokou veřejnost s těmito řešeními prostřednictvím sdílení dobré praxe. Své řešení může do soutěže přihlásit kterákoliv obec v ČR do 31. srpna 2021. Kategorie smart technologie udržitelná energetika čistá mobilita kvalita ovzduší a prostředí cirkulární […]

EG.D pomáhá elektromobilitě

EG.D pomáhá elektromobilitě

18.03.2021 20:00

Pro města a obce

Zájemci mohou umístit své nástěnné dobíjecí stanice na trafostanice EG.D Nelze si asi nevšimnout, že po českých silnicích jezdí stále více elektromobilů. Elektromobilita se stala trendem moderní doby a je jedním z nástrojů, jak zlepšit kvalitu ovzduší zejména v městských a příměstských oblastech. Tento trend se samozřejmě velmi dotýká i činností společnosti EG.D (dříve E.ON Distribuce, a.s., […]

Co nabízí Modernizační fond

Co nabízí Modernizační fond

18.03.2021 15:00

Pro města a obce

Evropská komise podpořila přechod Evropské unie na klimaticky neutrální společenství a zřídila na časové období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, který umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti. Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto nového finančního nástroje v podmínkách České republiky. Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 […]

Zlepšete kvalitu infrastruktury ve vaší obci

Zlepšete kvalitu infrastruktury ve vaší obci

15.03.2021 18:20

Pro města a obce

Stav infrastruktury je v řadě našich měst a obcí stále ve velmi znepokojivém technickém stavu a mnohdy může představovat i nebezpečí pro obyvatele. Současná nepříznivá situace spojená s pandemií COVID – 19 obcím neumožňuje rychlé investice a řešení tohoto stavu. Dochází ke snižování obecních rozpočtů a obce tak investice do infrastruktury nadále odkládají. To může […]