lupa x
user

Kraj Vysočina

Na Vysočině již začalo rojení kůrovce

Na Vysočině již začalo rojení kůrovce

19.05.2021 11:00

Pro města a obce

Závěr prvního květnového týdne a následující teplé víkendové dny nastartovaly rojení kůrovce na Vysočině, která je aktuálně regionem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Lesníci nevzdávají boj o záchranu lesních porostů. SVOL proto vyzývá návštěvníky lesů k maximální opatrnosti při pohybu v lesích. Kůrovcová kalamita na Vysočině již dosáhla takových rozměrů, že pouhý návrat k vlhčímu a […]

Krajské zastupitelstvo schválilo udělení devíti nejvyšších ocenění Kraje Vysočina

Krajské zastupitelstvo schválilo udělení devíti nejvyšších ocenění Kraje Vysočina

13.05.2021 07:00

Pro města a obce

Letošním nejvyšším oceněním Kraje Vysočina ve formě kamenných, skleněných a dřevěných medailí bude na základě rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina oceněno devět mimořádných osobností, které výraznou měrou přispěly k šíření dobrého jména regionu. Slavnostní předání medailí je plánováno na listopad letošního roku. „Oceněným laureátům velice gratuluji, těším se na osobní a inspirativní setkání při slavnostním ceremoniálu,“ […]

Jihlava spouští anketu k dopadům změny klimatu

Jihlava spouští anketu k dopadům změny klimatu

12.05.2021 19:00

Pro města a obce

Online dotazník k připravované adaptační strategii města bude přístupný během celého května. Zároveň jsou dostupné v městských informačních centrech také tištěné formuláře s anketou. Veřejnost se může prostřednictvím ankety zapojit do tvorby Adaptační strategie statutárního města Jihlavy na změnu klimatu. Anketa bude dostupná až do 31. května 2021. Jejím cílem je zjistit postoje k tomuto […]

CRIF: Obce zvládly hospodařit s přebytkem

CRIF: Obce zvládly hospodařit s přebytkem

11.05.2021 14:00

Pro města a obce

Rating hospodaření obcí ukázal rostoucí rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími obcemi Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2020 podesáté v řadě přebytkem, tentokrát 10 miliard korun. Nepotvrdily se tak obavy z výrazného schodku obecních rozpočtů. Obce hospodařily s příjmy 272 miliard korun a výdaji ve výši 262 miliard. Jejich rezervy na bankovních účtech se zvýšily na 150 miliard, […]

Kraj Vysočina plánuje podat projekty za 1,5 miliardy korun v programu REACT-EU

Kraj Vysočina plánuje podat projekty za 1,5 miliardy korun v programu REACT-EU

06.05.2021 15:00

Pro města a obce

V Kraji Vysočina vrcholí přípravy na čerpání prostředků z nového nástroje REACT-EU, kterým Evropská unie podporuje členské státy při řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Na projekty v oblasti zdravotnictví dostanou žadatelé dotaci ve výši 100 % uznatelných nákladů, integrovaný záchranný systém podpoří z 85 % Evropská unie a dalšími 5 % přispěje státní rozpočet. Krajem […]

Realizace prvního PPP projektu Kraje Vysočina nabírá na obrátkách

Realizace prvního PPP projektu Kraje Vysočina nabírá na obrátkách

29.04.2021 13:00

Pro města a obce

V rámci PPP (public private partnership) projektu Kraje Vysočina a soukromého investora společnosti Senecura se v Humpolci buduje jeden z nejmodernějších domovů pro seniory v ČR. Vznikne zde zařízení disponující celkovou kapacitou 204 lůžek. Do nového domova se na přelomu roku budou stěhovat všichni klienti a zaměstnanci stávajícího Domova pro seniory Humpolec. Na základě koncesní […]

Kraj Vysočina podpoří vzdělávací aktivity Geoparku Vysočina

Kraj Vysočina podpoří vzdělávací aktivity Geoparku Vysočina

26.04.2021 21:00

Pro města a obce

Kraj Vysočina poskytne dotaci ve výši 200 tisíc korun Mikroregionu Telčsko na celoroční aktivity připravované v rámci projektu Národní geopark Vysočina. „V roce 2021 se bude mikroregion věnovat především intenzivnějšímu zapojování geoparku do spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, s cílem praktické aplikace získaných vědeckých poznatků do tvorby nových nebo inovace stávajících produktů a nástrojů […]

Začínají předběžné tržní konzultace k Horácké multifunkční aréně

Začínají předběžné tržní konzultace k Horácké multifunkční aréně

23.04.2021 13:00

Pro města a obce

Město Jihlava v dubnu 2021 zveřejňuje pozvánku k zapojení do předběžných tržních konzultací k výstavbě Horácké arény. Předběžné tržní konzultace (PTK) jsou jedním z institutů zákona o zadávání veřejných zakázek a město Jihlava s nimi nyní oslovuje stavební firmy a dodavatele schopné podílet se na stavbě Horácké multifunkční arény. Cílem pozvánky k předběžným tržním konzultacím je podrobněji […]

Začala stavba severozápadního obchvatu Velké Bíteše

Začala stavba severozápadního obchvatu Velké Bíteše

14.04.2021 09:00

Pro města a obce

V nejbližších dnech začnou první práce na výstavbě nového severozápadního obchvatu Velké Bíteše, který v budoucnu propojí stávající silnici II/379 se silnicí první třídy I/37 ve směru z Velké Bíteše do Žďáru nad Sázavou. Stavební firma už převzala staveniště a začne s kácením dřevin, sejmutím ornice a dalšími zemními pracemi. Nová dvoupruhová obousměrná komunikace v šířkové […]