lupa x
user

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně

21.06.2021 , Aktualizováno 20.06.2021

Pro města a obce

Kraje řeší problematiku zásobování pitnou vodou společně

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém červnovém jednání schválilo Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje bude memorandum projednávat na svém zasedání 24. června 2021.

Memorandum se vztahuje ke spolupráci na přípravě zajištění propojování vodárenských soustav na území obou krajů za účelem vytvoření robustní vodárenské soustavy zajišťující spolehlivé zásobování obyvatel pitnou vodou i v případě dlouhodobého sucha a nedostatku vody v zájmovém území. Memorandum vzniklo jako deklaratorní dokument výsledků společného jednání zástupců Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. V tomto dokumentu se oba účastníci shodují na nutnosti spolupráce a prohlašují, že budou napomáhat k naplnění výše uvedeného cíle, kterým je propojení vodárenských soustav. Realizace tohoto cíle je však během na dlouhou trať.

Důvodem pro uzavření memoranda je zejména skutečnost, že se dlouhodobě v důsledku klimatické změny zvyšuje riziko snížení vydatnosti vodních zdrojů využívaných pro stávající vodárenské soustavy na území obou krajů.

Zdroj: Kraj Vysočina

Komentáře

0 komentářů