lupa x
user

Školy zakoupily přes 74 tisíc nových notebooků a tabletů, přes polovinu z nich půjčily dětem

Školy zakoupily přes 74 tisíc nových notebooků a tabletů, přes polovinu z nich půjčily dětem

07.05.2021 , Aktualizováno 06.05.2021

Pro města a obce

Školy zakoupily přes 74 tisíc nových notebooků a tabletů, přes polovinu z nich půjčily dětem

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy představilo Zprávu z mimořádného šetření MŠMT k distanční výuce žáků v základním vzdělávání. Cílem šetření bylo mj. vyhodnotit mimořádné finanční prostředky, které byly školám poukázány na podzim roku 2020. Za tyto prostředky v celkové výši 1,3 miliardy korun bylo pořízeno 62041 notebooků, 11844 tabletů a 216 mobilních telefonů, dále různé typy softwaru a ostatní učební pomůcky. Další vybavení pořídily školy ze svých zdrojů.

Školy v šetření oceňovaly flexibilitu, nízkou administrativní zátěž, rychlost a účelnost poskytnutí mimořádných finančních prostředků. Podmínky jejich poskytnutí byly vyjednány ještě před začátkem tohoto školního roku i za účasti zástupců Svazu měst a obcí, kteří kladli důraz především na rychlost a administrativní nenáročnost.

5 hlavních pozitivních zjištění

  • školy si pořídily přes 74 tisíc mobilních digitálních zařízení, 1,8 tis. škol si pořídilo některý z druhů softwaru a 1,7 tis. škol si zakoupilo i ostatní učební pomůcky
  • online výuka dle vyjádření ředitelů škol převažovala na 99 % běžných veřejných ZŠ a nižších stupních víceletých gymnázií,
  • nejméně častý důvod neúčasti: absence či nedostatek digitálního zařízení v domácnosti,
  • školy žákům zapůjčily přes 40 tis. zařízení (vč. těch, které vlastnily již dříve, tedy ne pouze z těch, které si nově zakoupily),
  • 90 % škol považovalo stav své technické vybavenosti pro zajištění online distanční výuky po využití mimořádných prostředků na ICT za dostatečný.

Zdroj: MŠMT

Komentáře

0 komentářů