lupa x
user

Kraj Vysočina plánuje podat projekty za 1,5 miliardy korun v programu REACT-EU

Kraj Vysočina plánuje podat projekty za 1,5 miliardy korun v programu REACT-EU

06.05.2021

Pro města a obce

Kraj Vysočina plánuje podat projekty za 1,5 miliardy korun v programu REACT-EU

V Kraji Vysočina vrcholí přípravy na čerpání prostředků z nového nástroje REACT-EU, kterým Evropská unie podporuje členské státy při řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19. Na projekty v oblasti zdravotnictví dostanou žadatelé dotaci ve výši 100 % uznatelných nákladů, integrovaný záchranný systém podpoří z 85 % Evropská unie a dalšími 5 % přispěje státní rozpočet. Krajem zřizované nemocnice, zdravotnická záchranná služba i krajská Projektová kancelář mají za sebou několik týdnů intenzivní práce na přípravě téměř desítky projektů za 1,5 miliardy korun.

REACT-EU je jedním z nových nástrojů plánu na podporu oživení Evropské unie po pandemii COVID-19 (tzv. Next Generation EU), který má směřovat k posílení schopnosti členských států reagovat na krizi související s pandemií COVID-19. V podmínkách ČR je o finanční prostředky z nástroje REACT-EU posílen současný Integrovaný regionální operační program („IROP“), a to prostřednictvím nové prioritní osy 6 „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“.

Zdroj: Kraj Vysočina

Komentáře

0 komentářů