lupa x
user

Konzervace tratí z pohledu obcí

Konzervace tratí z pohledu obcí

27.04.2021 , Aktualizováno 26.04.2021

Pro města a obce

Konzervace tratí z pohledu obcí

Poslanecký návrh novely zákona o drahách č. 266/94 Sb. poslance Martina Kolovratníka projednaný hospodářským výborem sněmovny byl podán v turbulentní době, kdy veřejnost upínala svou pozornost jinými směry.

Bezpochyby nejdiskutovanější částí zmiňované novely je tzv. konzervace tratí. Dosavadní právní úprava definuje dva stavy: dráha provozovaná, nebo dráha zrušená. Zrušená nevyžaduje žádnou údržbu, provozovaná, ačkoli po ní vlaky nejezdí, musí být udržovaná a provozuschopná, jinak dochází k porušování zákona.

Konzervování tratí ovšem zavání jejich zrušením. I zakonzervovaná dráha by měla podléhat  základní údržbě (postřiky,  vysekání náletové vegetace). V opačném případě zaroste a za 10 let v husté vegetaci křovin a dřevin nebude ani rozpoznatelná. Pak by mohlo dojít k situace, kdy zprovoznění úseku plného bujné vegetace bude vyčísleno na astronomickou částku a jako ekonomicky výhodnější varianta bude zvoleno její úplné zrušení.

Stav konzervace je pouze eufemismem. V tuto chvíli, z pohledu SMS ČR, novela zbavuje provozovatele povinnosti udržovat tratě, zavádí status zakonzervovaní tratě  a jen mezi řádky můžeme číst možnost jejího zrušení v řádu několika málo let.

Pokud bude novela schválena její dopad bude především na obyvatele obcí.  Přínos lokálek v oblasti turismu sice není zanedbatelný, ale prioritou by měla být doprava obyvatel do práce, do škol, k lékaři.

Zdroj: Sdružení místních samospráv ČR

Komentáře

0 komentářů