lupa x
user

Začínají předběžné tržní konzultace k Horácké multifunkční aréně

Začínají předběžné tržní konzultace k Horácké multifunkční aréně

23.04.2021 , Aktualizováno 22.04.2021

Pro města a obce

Začínají předběžné tržní konzultace k Horácké multifunkční aréně

Město Jihlava v dubnu 2021 zveřejňuje pozvánku k zapojení do předběžných tržních konzultací k výstavbě Horácké arény.

Předběžné tržní konzultace (PTK) jsou jedním z institutů zákona o zadávání veřejných zakázek a město Jihlava s nimi nyní oslovuje stavební firmy a dodavatele schopné podílet se na stavbě Horácké multifunkční arény. Cílem pozvánky k předběžným tržním konzultacím je podrobněji představit veřejnou zakázku na stavbu arény relevantním dodavatelům, získat bližší informace o předpokládané hodnotě takové zakázky a rovněž získat informace o možnostech optimalizace stavby jak co do její ceny, tak i v otázce technického řešení.

Všichni dodavatelé, kteří se do PTK zapojí, získají stejné informace k veřejné zakázce a stejnou možnost na tyto informace reagovat.

Město předpokládá, že ve 4. čtvrtletí 2021 dojde k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce, realizace stavby by měla začít demolicí stávajícího zimního stadionu ve 2. čtvrtletí 2022 a dokončení díla je plánováno na rok 2024.

Horácká multifunkční aréna v Jihlavě bude souborem trvalých staveb pro pořádání sportovních a kulturních akcí. Nacházet se bude na místě původního zimního stadionu, který nahradí. Bude sloužit zejména k pořádání hokejových a dalších sportovních utkání, koncertů, výstav a kulturních či společenských akcí.

Všichni dodavatelé, kteří mají zájem o PTK, nechť vyplní následující tabulku a s ní kontaktují odpovědného pracovníka odboru rozvoje města Jihlavy ZDE. Je třeba to udělat pro získání kódu ke stažení všech podkladových materiálů.

Zdroj: Město Jihlava

Komentáře

0 komentářů