lupa x
user

Stát ani po letech neví, jak ČR pomohly investiční pobídky

Stát ani po letech neví, jak ČR pomohly investiční pobídky

22.04.2021

Pro města a obce

Stát ani po letech neví, jak ČR pomohly investiční pobídky

NKÚ prověřil systém poskytování investičních pobídek. Od roku 2000, kdy byl na ně schválen speciální zákon, do září 2020 přislíbilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 955 pobídek. Do konce roku 2019 na ně příjemci vyčerpali přes 75 miliard korun, většinou v podobě slevy na dani z příjmů. Většina příjemců byla ze zpracovatelského průmyslu, převážně šlo o velké české společnosti. Pobídky měly mimo jiné pomoci snížit nezaměstnanost. Jejich počet však v posledních letech navzdory klesající nezaměstnanosti rostl, a to až do konce roku 2018. Hodnocení poskytnutých pobídek nevypovídají o tom, jak konkrétně přispěly k hospodářskému rozvoji ČR nebo k vyšší zaměstnanosti. U MPO ani agentury CzechInvest nezjistila kontrola na vybraném vzorku příjemců formální pochybení v administraci pobídek.

Zákon o investičních pobídkách byl přijat v roce 2000, stát však investiční pobídky poskytoval na základě usnesení vlády už od roku 1998. V roce 2008 MPO navrhlo vládě, aby se investiční pobídky poskytované podle zákona zrušily. Analýza VŠE totiž ukázala, že pobídky zvyšovaly rozdíly mezi nejrozvinutějšími a nejzaostalejšími regiony, deformovaly trh a většina jich směřovala do odvětví s nízkou přidanou hodnotou. Vláda však nakonec pobídky nezrušila.

Zdroj: Tisková zpráva NKÚ

Více informací zde.

Komentáře

0 komentářů