lupa x
user

Obce by měly počítat s rozvojem venkovské turistiky

Obce by měly počítat s rozvojem venkovské turistiky

20.04.2021

Pro města a obce

Obce by měly počítat s rozvojem venkovské turistiky

Období koronaviru a s ním spojená omezená možnost cestovat do zahraničí zvyšuje přirozeně zájem o turistku v naší zemi, bohužel zatím často koncentrovanou do všeobecně známých míst a destinací, jejichž kapacita má však své hranice. Nejen proto roste, a nepochybně i v dalších letech (a v tomto roce zcela nepochybně) poroste zájem o ubytování na venkově, v malých penzionech, rodinných farmách a obecně zájem o využívání takzvaných individuálních ubytovacích zařízení.

K tomu, aby mohl být potenciál menších ubytovatelů plnohodnotně naplněn a využit, je ale zapotřebí jak změn v přístupu samotných individuálních ubytovatelů, legislativě či propagaci, tak v přístupu obcí a jejich představitelů, navzdory tomu, že v řadě lokalit nejsou vztahy tamních ubytovatelů s vedením obcí zatíženy negativními emocemi. V řadě lokalit ale ano, přičemž nemusí jít primárně o samotné vedení obcí, ale jejich obyvatele, jejichž postoje vedení obcí musí brát v úvahu.

Rozvoj venkova obecně, podpora malých podniků a mikropodniků, udržitelnost zemědělství a s ním spojené i další formy podnikání, jako je třeba ubytování na farmách a venkovských penzionech přitom patří mezi priority EU pro příští léta, do nichž chce EU také nasměrovat více finančních prostředků a podpor, než v současnosti.

Více informací zde.

Zdroj: Deník veřejné správy

Komentáře

0 komentářů