lupa x
user

Při čerpání evropských dotací větší podíl budou muset zajistit stát, kraje, obce i podniky

Při čerpání evropských dotací větší podíl budou muset zajistit stát, kraje, obce i podniky

09.04.2021

Pro města a obce

Při čerpání evropských dotací větší podíl budou muset zajistit stát, kraje, obce i podniky

Spoluúčast při financování projektů z fondů EU by měla v novém programovém období 2021 až 2027 zůstat v případě škol, výzkumných organizací a veřejně prospěšných společností stejná jako v programovém období 2014 až 2020. V případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací by měla spoluúčast stoupnout. Zároveň se bude státní rozpočet podílet i na spolufinancování v případě hlavního města Prahy.

Vyplývá to z pravidel pro spolufinancování fondů EU pro období 2021 až 2027, která v pondělí projedná vláda. Materiál vypracovalo ministerstvo financí a ČTK jej má k dispozici. „Materiál stanovuje maximální podíl státního rozpočtu na povinném národním spolufinancování u jednotlivých typů příjemců, kteří budou v programovém období 2021-2027 zapojeni do čerpání prostředků EU. Cílem Pravidel spolufinancování je snížit zatížení státního rozpočtu při poskytování dotací z evropských fondů, který bude nést dopad již v pokrytí rozdílů mezi jednotlivými regiony s rozdílnými mírami spolufinancování,“ uvedlo MF.

Česká republika bude mít podle ministerstva pro místní rozvoj v novém programovém období 2021 až 2027 k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun.

Zdroj: ČTK

Komentáře

0 komentářů