lupa x
user

Veřejné fórum Kraje Vysočina se uskuteční ve dnech 29.–30. dubna

Veřejné fórum Kraje Vysočina se uskuteční ve dnech 29.–30. dubna

06.04.2021

Pro města a obce

Veřejné fórum Kraje Vysočina se uskuteční ve dnech 29.–30. dubna

Kraj Vysočina pořádá již po šesté veřejné fórum, jehož prostřednictvím hledá náměty pro další rozvoj kraje ve spolupráci s vedením kraje a dalšími účastníky z řad veřejnosti. Pro tento rok bude však původní formát celodenního prezenčního setkání nahrazen online formou. „Zástupce zájmových sdružení, podnikatelů, vzdělávacích subjektů, veřejné správy ale i široké veřejnosti zvu ke společné diskusi, při které budeme hledat deset největších námětů pro rozvoj kraje z pohledu odborné i laické veřejnosti,” vyzývá náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová a dodává, že online setkání se uskuteční 29. a 30. dubna. Náměty z veřejného fóra budou následně využity při aktualizaci strategických dokumentů kraje.

Účastníci fóra budou nejdříve rozděleni podle tematických oblastí k jednotlivých online kulatým stolům, kde bude diskusi řídit pracovník krajského úřadu, do jehož gesce daná problematika spadá. Formou brainstormingu a většinové shody budou následně vybrány dva nejzásadnější náměty v každé oblasti. Druhý den se spolu sejdou zástupci všech kulatých stolů, aby mohli o významnosti definovaných námětů ze všech tematických oblastí hlasovat. Desítka nejdůležitějších námětů identifikovaných touto cestou bude následně předložena k hlasování veřejnosti. V roce 2018 byly mezi TOP 10 vybrány například ochrana vod a její zadržení v krajině nebo podpora vlastníků lesa při řešení kůrovcové kalamitní situace.

Kraj Vysočina veřejné fórum realizuje jednou za dva roky v rámci místní Agendy 21, která má za cíl naplňovat kroky směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života na svém území. Metodickou pomoc pro pořádání veřejného fóra poskytuje Národní síť Zdravých měst ČR. Veřejná fóra se konají také ve městech a obcích realizujících místní Agendu 21 na území kraje.

Další informace k veřejnému fóru jsou zveřejněny také ZDE.

Zdroj: Kraj Vysočina

Komentáře

0 komentářů