lupa x
user

Projekt European City Facility: výzva do 31. 5.

Projekt European City Facility: výzva do 31. 5.

31.03.2021 , Aktualizováno 30.03.2021

Pro města a obce

Projekt European City Facility: výzva do 31. 5.

Možnost čerpání jednorázové dotace pro města a obce ve výši 60 000 EUR nabízí již podruhé evropská iniciativa EU City Facility pod programem HORIZON 2020. Nabízená dotace podporuje přípravu a zpracování Investičních plánů, které mají napomoci městům a obcím získat následné financování pro své investiční záměry na realizace energetických a klimatických projektů.

Druhá výzva k předkládání návrhů je vyhlášena od 29. března 2021 a potrvá do 31. května 2021.

V rámci přípravy lze dotaci použít mnoha způsoby, na přípravu studie proveditelnosti, analýzy tržních bariér, analýzy místních partnerů, analýzy právních předpisů a správy majetku, k identifikaci potenciálních projektů či k rozšíření pracovního týmu.

Jednoduchý a transparentní proces podávání žádostí prostřednictvím webové platformy umožňuje obcím reagovat na výzvu s využitím vlastních kapacit. V průběhu celého procesu podávání žádostí budou obce podporovány prostřednictvím národních expertů v rodném jazyce.

Úspěšní žadatelé získají ve dvou splátkách finanční dotaci 60 000 EUR. Následné zdroje financování pro realizaci takto zpracovaných finančních záměrů mohou pocházet ze soukromého sektoru (rozvojové banky, komerční banky atd.), z národních investičních fondů, ale také z jiných programů financovaných EU, jako je Evropský fond pro strategické investice (EFSI), Evropský strukturální a investiční fond (ESIF) nebo nástroje pro podporu rozvoje projektů (PDA), např. program ELENA Evropské investiční banky.

Projekt EUCF  napomáhá řešit překážky, kterým čelí zejména malé a střední obce, jako jsou omezené lidské a finanční zdroje, nedostatek zkušeností a odborných znalostí v oblasti tvorby investičních balíčků a obecně konzervativní přístupy k financování projektů. Tímto podporuje místní investice do udržitelné energie a energetické účinnosti.

Další informace naleznete v pokynech pro žadatele na webových stránkách projektu: https://www.eucityfacility.eu/home.html.

nebo na webové stránce https://semmo.cz/european-city-facility/ , kde je také ke zhlédnutí již realizovaný webinář.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na lokální podporu, kterou je za Českou republiku Vlasta Švejnohová,  mbl.: 724 344 935 nebo e-mail: ce.czechia@eucityfacility.eu.

Komentáře

0 komentářů