lupa x
user

Záchranný program při migraci ropuch v Berouně

Záchranný program při migraci ropuch v Berouně

24.03.2021

Pro města a obce

Záchranný program při migraci ropuch v Berouně

Již více než 30 let realizuje Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Berouně ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Beroun záchranný program při pravidelné jarní

Smyslem akce je pomoci obojživelníkům bezpečně překonat silnici při jejich hromadném tahu, který probíhá v březnu až dubnu, kdy se tito živočichové probouzejí ze zimního spánku a vydávají se do místního rybníčku za účelem rozmnožování. Stovky žab jsou k této pouti vedeny instinktem a snaží se ke svému cíli dostat přes všechna nebezpečí, která jim cestou hrozí. Největším z nich jsou právě vozovky, kde pod koly aut končí velké množství těchto stále vzácnějších živočichů. V Brdatkách se jedná především o ropuchy obecné, jejichž samice do vody nakladou stovky vajíček. Samci je oplodní a později se z nich vylíhnou pulci.

Ochránci přírody proto budují v období tahu obojživelníků na vhodných místech záchytná zařízení. Zde se jedná asi o 300 m dlouhou umělohmotnou fólii. Po jejím obvodu jsou místy do země zapuštěna plastová vědra. Žáby kolem zábrany procházejí a padají do instalovaných nádob. Ochranáři je potom pravidelně ráno a večer kontrolují a chycené ropuchy přenášejí do rybníku. Aby žáby bez úhony přečkaly čas strávený v nádobách a nesužovalo je např. sluníčko, dávají ochránci na dno suché listí nebo trávu.

Více informací zde.

Komentáře

0 komentářů