lupa x
user

Dotace pro tři objekty v památkové zóně Uherské Hradiště

Dotace pro tři objekty v památkové zóně Uherské Hradiště

22.03.2021 , Aktualizováno 21.03.2021

Pro města a obce

Dotace pro tři objekty v památkové zóně Uherské Hradiště

Obnova hradební zdi v uherskohradišťské Dlouhé ulici a opravy vstupních dveří do budovy střední uměleckoprůmyslové školy a do kostela Zvěstování Panny Marie budou v letošním roce provedeny za přispění dotací z Ministerstva kultury.

Městská památková zóna Uherské Hradiště má na rok 2021 od ministerstva alokovánu částku 1,355 milionu korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město má v letošním roce připravenu 2. etapu obnovy hradební zdi v Dlouhé ulici, při které budou provedena opatření pro odvlhčení v dolní části hradby a v jejím okolí, na což bude z alokované částky využito 662 tisíc korun.

Další dvě opravy se týkají obnovy vstupních dveří. Střední uměleckoprůmyslová škola zažádala o dotaci na restaurování vstupních dveří do objektu č. p. 267 ve Všehrdově ulici ve výši 346 tisíc korun. Bratři františkáni v Uherském Hradišti mají rovněž v plánu restaurování vstupních dveří, a to na kostele Zvěstování Panny Marie ve Františkánské ulici, žádají proto o dotaci ve výši 347 tisíc. Všechny tři objekty jsou nemovitými kulturními památkami.

Za podpory státu opravuje město i další subjekty památky na území Uherského Hradiště každoročně. V loňském roce se uskutečnila první etapa obnovy hradeb v Dlouhé ulici, Římskokatolická farnost Uherské Hradiště opravila střechu a provedla sanaci vlhkosti na dvorním objektu fary a novou fasádu pořídili majitelé domu č. p. 128 na nároží ulice Prostřední a Mariánského náměstí.

Zdroj: www.zlin.cz

Komentáře

0 komentářů