lupa x
user

Soutěž o řešení posouvající obec do roku 2030

Soutěž o řešení posouvající obec do roku 2030

19.03.2021

Pro města a obce

Soutěž o řešení posouvající obec do roku 2030

Cílem soutěže Obec 2030 je snaha pozitivně motivovat obce implementovat soběstačná, chytrá, energeticky úsporná i environmentálně zodpovědná řešení. Dále také seznámit širokou veřejnost s těmito řešeními prostřednictvím sdílení dobré praxe. Své řešení může do soutěže přihlásit kterákoliv obec v ČR do 31. srpna 2021.

Kategorie

  • smart technologie
  • udržitelná energetika
  • čistá mobilita
  • kvalita ovzduší a prostředí
  • cirkulární ekonomika

Obec může do soutěže přihlásit jakékoliv řešení v níže definovaných oblastech. Každá obec může ročně přihlásit právě jedno řešení. Řešení, které již získalo cenu Obec 2030, nelze přihlásit znovu v dalších ročnících soutěže.

V září odborná porota vybere 10 finalistů soutěže. V říjnu proběhne hlasování o vítězích cen. Hlasovat může:

  1. každý z účastníků soutěže, nehledě na to, zda byl vybrán mezi finalisty (5 hlasů). Finalista nesmí dát hlas vlastnímu řešení.
  2. každý z partnerů soutěže (5 hlasů)

V listopadu se bude konat finále – vyhlášení vítězů a předání cen.

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). Partneři soutěže jsou ČEZ ESCO, ŠKODA AUTO, INCIEN, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO ČR).

Obce se mohou hlásit do soutěže prostřednictvím formuláře zde.

Zdroj: obec2030.cz

Komentáře

0 komentářů