lupa x
user

Příbram zahajuje výstavbu nového domova seniorů

Příbram zahajuje výstavbu nového domova seniorů

17.03.2021 , Aktualizováno 16.03.2021

Pro města a obce

Příbram zahajuje výstavbu nového domova seniorů

Domov seniorů Příbram má kapacitu 58 lůžek. Tato kapacita se navýší díky výstavbě odloučeného zařízení v jednom z pavilónů bývalé 8. základní školy v Žežické ulici. Kapacita příbramského domova je s ohledem na žadatele o pobyt nedostačující, proto se jde cestou rozšíření.

V Domově seniorů na Březových Horách je 58 lůžek a s ohledem na velikost a dispoziční řešení zařízení není možné kapacitu navýšit. Jediným možným řešením rozšíření je vybudování nového zařízení. Takováto možnost se naskytla v areálu bývalé 8. základní školy, kde přestavbou jednoho z pavilonů vznikne odloučené pracoviště stávajícího Domova seniorů. Kapacita nového zařízení, které bude sloužit především imobilním klientům, je dvacet lůžek.

Stavbu, jejíž realizace je předpokládána na rok, provede firma Invessales za částku 31,5 milionů korun včetně DPH.

Stávající využití bývalé 8. základní školy

Pavilónový areál, kde byla školní výuka ukončena v roce 2004. Postupně jednotlivé pavilony našly nové využití:

  • 1. pavilon – mateřská škola
  • 2. pavilon – Senior Point, seniorské organizace
  • 3. pavilon – Komunitní dům pro seniory (23 bytů)
  • dílny – nezisková organizace Magdaléna
  • jídelna – vznikající Domov seniorů
  • tělocvična – stále slouží svému původnímu účelu

Zdroj: www.pribram.eu

Komentáře

0 komentářů