lupa x
user

Obměna lipové aleje v Moravské Třebové

Obměna lipové aleje v Moravské Třebové

17.03.2021

Pro města a obce

Obměna lipové aleje v Moravské Třebové

Lípy, které rostou ve Svitavská ulici jsou na hranici své životnosti. Vzhledem k infekci kosterních větvení, infekci kmenů, defektnímu větvení a poškozenému kořenovému systému musí město

přikročit k pokácení vzrostlých stromů v úseku od evangelického kostela po křižovatku s ulicí Dr. Janského.

Následná nová výsadba je navržena tak, aby dřeviny měly dostatek prostoru pro růst kořenů,

a jejich rozmístění zohledňuje vedení nové kanalizace a vodovodu při souběžné rekonstrukci ulice. Vznikne tak nový úsek aleje, na který lze v budoucnu navázat. Za každý pokácený strom bude vysazen nový. Princip náhradní výsadby funguje tak, že pokud odbor životního prostředí vydá povolení

ke kácení stromu na území města, poté ve většině případů vydává také pokyn k náhradní výsadbě vč. specifikace následné péče o daný strom. V Moravské Třebové probíhá náhradní výsadba především na Knížecí louce (alej stromů podél cyklostezky vedoucí k Lidlu), ale také v ulici Polní, Dr. Janského,

nebo v Boršově. Někde už náhradní výsadba proběhla, jinde je její realizace naplánována.

Zdroj: www.moravskatrebova.cz

Komentáře

0 komentářů