lupa x
user

Západní okruh kolem Plzně

Západní okruh kolem Plzně

16.03.2021

Pro města a obce

Západní okruh kolem Plzně

Na okraji Plzně pokračují práce na stavbě obchvatu, pro který se vžil pojem západní okruh. Oficiální název zní „Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská“. Stavba je dosud největší investiční akcí, která byla v České republice podpořena z programu IROP EU.

Zakázka byla vypsána s předpokládanou hodnotou 1,71 mld. Kč (bez DPH) a termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Vítězným uchazečem se nakonec stalo konsorcium firem BERGER BOHEMIA, a.s. a Metrostav a.s. Cena díla sjednaná na základě nabídkové ceny je v celkové výši 1.791.832.812,28 Kč (bez DPH).

V aktuálním období probíhají zemní práce, štětové jímky a vytažení štětovnic, podkladové betony, vázaní armatury základů, dříků a hlav pilířů a předmontáže skruží, založení pro věžové jeřáby, ukládka výztuže nosné konstrukce a osazení ložisek, betonáž a předpínací výztuže na estakádě přes zátopové území řeky Mže, realizují se úpravy meliorací aj. Při stavbě mostních pilířů byla využita technologie technologie přesuvné skruže, která přináší významné časové a ekonomické úspory při minimálním zatížení okolí stavební činností. Efektivita této technologie je zvláště vhodná pro dlouhé údolní estakády s vysokými pilíři, což je právě případ této části stavby.

Animace Městského okruhu Křimická – Karlovarská zde.

Zdroj: www.suspk.eu

Komentáře

0 komentářů