lupa x
user

Karlovarský kraj podpoří zpřístupnění dalších částí dolu Jeroným

Karlovarský kraj podpoří zpřístupnění dalších částí dolu Jeroným

16.03.2021

Pro města a obce

Karlovarský kraj podpoří zpřístupnění dalších částí dolu Jeroným

Rada Karlovarského kraje schválila vyhlášení výběrového řízení na projekt „Žula a voda – propojení komplexů v žulovém masívu Krudum za účelem zpřístupnění s řešením důlních vod“. Zhotovitele prací vybere pomocí veřejné zakázky. Stavební úpravy dolu Jeroným by měly zajistit zpřístupnění dalších částí tohoto dolu.

​„Jedna část historického dolu Jeroným je veřejnosti přístupná v podobě tradičních prohlídek. Objevila se ale možnost zpřístupnění i dalších prostor, a to propojením chodeb, což by ještě zvýšilo atraktivitu tohoto hojně navštěvovaného místa. Toto území má obrovský potenciál k dalšímu rozvoji a já jsem přesvědčena, že po dokončení projektu budeme mít doslova atrakci, která nemá srovnání v širokém okolí,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

V rámci plnění budou zajištěny inženýrské, geodetické a projekční práce. Stavební úpravy se pak budou týkat nejen samotného zpřístupnění části komplexu starých důlních děl, ale také zajištění bezpečnosti návštěvníků muzea z řad odborné i laické veřejnosti a zajištění odvodnění těchto prostor.

Celkové náklady ve výši 15 milion korun budou z větší části hrazeny z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, 1,5 milionu korun uhradí Karlovarský kraj v rámci spolufinancování projektu.

Historický důl Jeroným se nachází v okrese Sokolov. Důl Jeroným, ve kterém se těžily převážně cínové rudy, je významnou hornickou památkou dokladující úroveň hornictví v 15. a 16. století a pro svou autenticitu a rozsah patří mezi nejvýznamnější hornické památky střední Evropy.

V centrální části ložiska se nacházejí nádherné komory ze 16. století, odpočívadla a výstupky. V chodbách je také dosud patrný způsob práce želízkem a mlátkem či stopy po sázení ohněm. Celý důl Jeroným byl v roce 1998 prohlášen Národní kulturní památkou a od té doby v něm probíhají záchranné práce.

Zdroj: www.kr-karlovarsky.cz

Komentáře

0 komentářů