lupa x
user

Probíhající stavby v Litvínově

Probíhající stavby v Litvínově

15.03.2021

Pro města a obce

Probíhající stavby v Litvínově

V plném proudu je realizace investiční akce města Litvínova, a to likvidace starého a výstavba nového mostu v Mezibořské ulici včetně řešení propustku pod mostem v Nerudově ulici. Cena podle smlouvy o dílo je bezmála 99 mil. Kč.

Práce byly zahájeny letos v únoru a pokračovat budou 21 měsíců. Po zimním období, kdy na stavbě dopravního terminálu – nádraží Litvínov probíhaly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pouze některé práce v omezeném rozsahu, se nyní rozbíhá pokračování výstavby. Navazuje se na pokládku nové dešťové kanalizace a zřizuje se další větev veřejného osvětlení.

Práce se začaly také na zřizování konstrukčních vrstev parkoviště a vlastním dopravním terminálu, kde se cena podle smlouvy o dílo pohybuje kolem 54 mil. Kč bez DPH. Terminál by měl být hotov v červnu letošního roku.

Probíhají i práce na další investiční akci města – přestupním terminálu Citadela. Cena je podle smlouvy o dílo stanovena na 3,53 mil Kč bez DPH. Pokud to počasí dovolí, do konce března by mělo být hotovo.

Zdroj: www.mulitvinov.cz

Komentáře

0 komentářů