lupa x
user

Město sbírá podněty veřejnosti k nové podobě náměstí Almy Rosé

Město sbírá podněty veřejnosti k nové podobě náměstí Almy Rosé

14.03.2021

Pro města a obce

Město sbírá podněty veřejnosti k nové podobě náměstí Almy Rosé

Do 19. března mají čas zájemci, kteří chtějí podat podnět k nové podobě náměstí Almy Rosé v Jihlavě. Statutární město Jihlava připravuje architektonickou soutěž, z níž vzejde nová podoba prostranství před Dělnickým domem.

Vizí je obnovit funkci náměstí, lákat k zastavení a pobytu a vytvořit reprezentativní předprostor Dělnickému domu. Po revitalizaci bude náměstí navrženo k pojmenování po houslistce Almě Rosé, což by měly reflektovat i soutěžní návrhy. Na webu www.jihlava.cz/alma může veřejnost podněty zadávat či si prohlédnout podněty ostatních.

Podněty veřejnosti budou sloužit k lepšímu poznání místa a ke zpřesnění zadání soutěže. Město se ptá, jak uživatelé vnímají prostranství v současnosti, jakých hodnot si cení a je vhodné je posílit a co naopak vnímají jako problém či překážku a v rámci revitalizace to lze řešit. Dále se ptá na to, jak by chtěli náměstí v budoucnu využít, pro jaké aktivity by náměstí mělo být zařízeno, kupříkladu posezení s kávou, hra dětí, ale i provozní potřeby jako zásobování.

Důležitým tématem lokality je parkování. Hlavní funkcí každého náměstí by měl být pobyt, proto zadání soutěže předpokládá přesun současných parkovacích stání pro dlouhodobější stání do blízkého okolí, a to i na základě zpracovávané koncepce parkování a dalších prověřovacích studií. Na náměstí však zůstanou parkovací místa, přes den pro krátkodobé zastavení pro obsluhu domů, přes noc pro stání rezidentů.

Zdroj: www.jihlava.cz

Komentáře

0 komentářů