lupa x
user

Jak kraje pomáhají obcím

Jak kraje pomáhají obcím

14.03.2021

Pro města a obce

Jak kraje pomáhají obcím

Podstatnou část příjmů krajských rozpočtů tvoří, jak známo, transfery. V roce 2019 představovaly dvě třetiny jejich celkových příjmů. Značná část transferů z ústřední úrovně však putuje do škol, jejichž zřizovatelem je nejen kraj, ale především obce, dále církve, soukromé a další subjekty. Kraje tyto peníze pouze „přeposílají“ dál, aniž by jejich rozdělení zásadněji ovlivňovaly.

V loňském roce 2019 dosáhly dle závěrečného účtu jejich hospodaření celkové příjmy krajů výše 238,5 mld. Kč a na této částce se transfery z ústřední úrovně podílely částkou 156,5 mld. Kč. K použití podle vlastního rozhodnutí tudíž krajům zůstalo 82 mld. Kč. Jedná se v podstatě o daňové a nedaňové příjmy, přičemž daňové příjmy naprosto převažují.

Odvětvová struktura výdajů krajů je poměrně jednoduchá. Téměř 60 % se na nich podílejí výdaje do vzdělávání, které jsou zkresleny převáděnými dotacemi na školy. Dvě pětiny výdajů směřují do dopravy. Necelá desetina do sociálních služeb, 5 % pak do oblasti zdravotnictví a 2 % celkových výdajů jde na podporu kultury.

Více informací zde.

Zdroj: www.denik.obce.cz

Komentáře

0 komentářů