lupa x
user

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

25.01.2021

Pro města a obce

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

Programy nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE a INTERREG DANUBE a program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE i přes probíhající pandemii pokračují v realizaci. K začátku roku 2021 je u těchto programů rozděleno zhruba 95 % z celkové alokace programů, která činí 827 mil. EUR. Zbytek peněz se zaměří na zvládání boje proti koronaviru. Příprava mezinárodních programů pro období 2021–2027 se již postupně finalizuje a je možné očekávat vyhlášení prvních výzev pro předkládání projektových žádostí již v druhé polovině roku 2021.

Více informací a seznamy schválených projektů:

Odkazy

Komentáře

0 komentářů