lupa x
user

Nový Mapový portál veřejné správy

Nový Mapový portál veřejné správy

25.01.2021

Pro města a obce

Nový Mapový portál veřejné správy

Ministerstvo vnitra spustilo Mapový portál veřejné správy. Ten nabízí vizualizaci nejrůznějších dat týkajících se veřejné správy v ČR prostřednictvím map a dalších grafických prvků. Informace z portálu mohou občané využít i pro snadnější vyřizování jednotlivých agend. Stěžejní složkou portálu jsou mapové aplikace zaměřené na základní údaje o obyvatelstvu, financování výkonu přenesené působnosti nebo vydávání osobních dokladů.  Další částí portálu je užitečná aplikace s názvem Kam na úřad. K využití jsou rovněž tematické mapy. Ty zobrazují kartografické zpracování údajů o matričních, stavebních a živnostenských úřadech nebo o registru vozidel, územním plánování a státní památkové péči.

Mapový portál veřejné správy k dispozici zde

Komentáře

0 komentářů