lupa x
user

Zlínský kraj a podpora vodních zdrojů

Zlínský kraj a podpora vodních zdrojů

05.10.2020 , Aktualizováno 13.01.2021

PRO města a obce

Zlínský kraj a podpora vodních zdrojů

Zlínský kraj rozdělí dotační prostředky mezi 21 žadatelů, kteří je využijí zejména k budování a opravám vodovodů a kanalizací v obcích. Kraj podpoří projekty, mezi kterými jsou oprava vodovodu v obci Suchá Loz, prodloužení vodovodu v Senince, oprava kanalizace a přeložky vodovodu v obci Mistřice či vybudování posilového vodního zdroje pitné vody v obci Komňa nebo kanalizace v obci Bělov. Krajský úřad zahájil také zjišťovací řízení k záměru Plavební komora Bělov z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Záměr oznamovatele Ředitelství vodních cest ČR spočívá ve vybudování nové plavební komory u jezu Bělov. Jde o propojení dvou splavných úseků stávající vodní cesty do jednoho celku, čímž dojde k napojení severního konce vodní cesty Otrokovice–Rohatec (Baťův kanál) na město Kroměříž.

Komentáře

0 komentářů