lupa x
user

Proč čtu Měsíčník PRO města a obce, Aneta Blümlová

Proč čtu Měsíčník PRO města a obce, Aneta Blümlová

03.08.2020 , Aktualizováno 01.02.2021

Pro města a obce

Proč čtu Měsíčník PRO města a obce, Aneta Blümlová

Aneta Blümlová, Marketing Director společnosti Vera

Výhodou časopisu je jeho specializované zaměření. Obsahuje mnoho odborných témat, která jsou redaktory zpracována zajímavou a poutavou formou. Vnímám ho jako stabilní titul určený pro osoby, které mají cokoliv společného s veřejnou správou.

Z profesního hlediska mě samozřejmě nejvíce zajímají rubriky věnované problematice IT. Ráda si ovšem přečtu rozhovory, které často obsahují zajímavé myšlenky a inspirující příklady, aktuality, články z právní rubriky a další, které mě zaujmou. Obsahové spektrum časopisu mi připadá dostatečně široké a vyhovují mi přílohy, které se hlouběji zabývají určitou oblastí.

Časopis poskytuje velmi užitečné informace všem pracovníkům ve veřejné správě, protože jsou v něm zpracována jak aktuální témata, tak ta, která úřady řeší dlouhodobě. Oceňuji také vizuální stránku, přehlednost, využívání grafů, schémat a dalších podpůrných prvků

Komentáře

0 komentářů