lupa x
user

Obce zatím hospodaří lépe než stát

Obce zatím hospodaří lépe než stát

02.07.2020 , Aktualizováno 10.01.2021

PRO města a obce

Obce zatím hospodaří lépe než stát

Do jaké míry budou muset města a obce omezit investice

Svaz měst a obcí ČR a separátně také Sdružení místních samospráv ČR realizovaly dotazníkové šetření v obcích. Právě obce by mohly být motorem, který napumpuje peníze do ekonomiky v regionech.

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) zmapoval situaci v desetině všech tuzemských obcí a přináší návrh řešení, jak nastartovat investiční aktivitu měst a obcí, dohromady největších investorů v celé ekonomice. Podle předsedy SMO ČR Františka Lukla obce potřebují legislativní jistotu ve věcech rozpočtu. „Nikdo prostě nemůže investovat v situaci, kdy se jeho rozpočet mění pod rukama prakticky denně. Obce by měly mít také jednodušší přístup k novým dotačním titulům, zvláště na boj se suchem,na dopravní a technickou infrastrukturu a také na obnovu a rozšiřování kapacit školských zařízení,“ říká František Lukl.

Podle zmíněného průzkumu SMO ČR obce vynaložily na boj s Covid-19 dosud zhruba dvě miliardy korun na přímých nákladech. K polovině května obce musely zrušit téměř 10 tisíc projektů v předpokládané hodnotě 8,4 miliardy korun a dalších 23 tisíc (v předpokládané hodnotě 27,6 miliard korun) jich odložit.

Výsledkem dotazníkového šetření z počátku května je především obrovská nejistota, ve které se momentálně města a obce nachází. K tomu, aby bylo možné naplnit investiční apel vlády, je klíčová stabilizace stávající situace a jednoznačná vize státu, jak bude ve svých legislativních změnách, a tím pádem i finančních opatřeních vůči městům a obcím postupovat,“ řekla na květnové tiskové konferenci ředitelka SMO ČR Radka Vladyková.

Celkový počet respondentů šetření SMO byl 382. Odpovědi na otázku „Jaké očekáváte v letošním rozpočtu daňové příjmy?“ se pohybují ve velmi široké škále: od 0 % až po odpověď „o více než 20 %“. Čísla tak naznačují u části obcí značné problémy (graf 1).

Další graf poskytuje přehled úplně zrušených investic, které se týkaly celé řady oblastí, od budování vysokorychlostního internetu až po budování a opravy sportovních a kulturních zařízení (graf 2).

COVID-19 a investice obcí

Také Sdružení místních samospráv ČR v průběhu května mapovalo plánované investice obcí. Jedná se o projekty, které mohly být ohroženy výpadkem příjmů způsobeným tzv. kompenzačním bonusem. Jde v souhrnu o více než 2000 projektů za zhruba 43 miliard, nejvíce investic má směřovat do oblasti infrastruktury, úpravy veřejných prostranství a ochrany životního prostředí.

Pokud vláda dokáže samosprávám rychle nahradit prostředky, o které kvůli kompenzačnímu bonusu přišly, mnohé obce jsou připraveny začít tyto projekty realizovat ještě letos. „Ochotu vlády kompenzovat samosprávám výpadky příjmů vítáme. Vzhledem k tomu, že v případě investic platí, že čas jsou peníze, budeme podporovat takový způsob kompenzace, který bude co nejrychlejší. Za vhodnější tak považujeme přijmout senátní návrh, který může být případně upraven tak, aby byl v souladu s deklarací vlády, která uvedla, že chce dát obcím 1200 Kč na občana,“ říká Stanislav Polčák, předseda SMS ČR.

Avizovaný krok vlády hradí výpadek v příjmech obcí jen částečně, samosprávy nadále musí počítat s výpadkem financí ze sdílených daní, který se bude pohybovat v řádech desítek miliard. „I přesto je to pozitivní, obce tak budou moci realizovat investice, které mají již připravené, a podpořit oživení regionální ekonomiky,“ vysvětluje Radim Sršeň, místopředseda SMS ČR. Z dotazníkového šetření SMS ČR vyplývá, že jen tyto obce mají v současnosti před realizací investice v hodnotě více než 40 miliard.

Zmiňované šetření SMS ČR probíhalo v květnu a v prvním červnovém týdnu, zapojilo se do něj 601 obcí. SMS ČR v něm zjišťovalo, které investice obcí by byly ohroženy v případě, že by ke kompenzaci výpadku příjmů samospráv nedošlo. Obce uvedly celkem 2146 projektů v celkové hodnotě 43,3 miliardy Kč, z nichž dvě třetiny měly být realizovány již letos, nebo příští rok a téměř 800 projektů je v takové fázi, že je možné je začít realizovat okamžitě. Jak upozornil předseda SMS ČR Stanislav Polčák, jedná se o indikativní data pouze z necelé desetiny měst a obcí ČR, celkové investice samospráv tak budou bezpochyby násobně vyšší.

Nejvíce projektů, téměř 800, je připraveno v oblasti veřejná prostranství a infrastruktura, druhou nejčastěji uváděnou oblastí je životní prostředí (vodovody, kanalizace, ČOV, domovní čističky, vrty, vodojemy, protierozní opatření, opatření k zadržování vody v krajině, parky, výsadba, odpadové hospodářství, zateplení budov, komunitní energetika, obnovitelné zdroje energie, pozemkové úpravy apod.), dalšími oblastmi jsou kultura, sport a spolková činnost, školství a vzdělávání (266 projektů), bydlení a sociální oblast (180 projektů).

Daňová kalkulačka SMS ČR je nyní aktualizována tak, že kromě výpadku ve sdílených daních a výpadku způsobeným kompenzačním bonusem ukazuje i to, kolik peněz by konkrétní obec získala, pokud bude vládní záměr kompenzace 1200 Kč na občana skutečně realizován. O kompenzacích jednali také senátoři, kteří schválili návrh kompenzace cestou pozměňovacího návrhu do vládního protikrizového balíčku.

Kompenzace se podařilo schválit

Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR nakonec přivítaly skutečnost, že Poslanecká sněmovna Parlamentu dne 16. 6. schválila protikrizový daňový balíček včetně pozměňovacího návrhu Senátu, který obcím a městům rychle nahrazuje výpadek příjmů způsobený vládním zákonem o kompenzačním bonusu pro OSVČ a malá s.r.o. Obce dostanou dotaci ve výši 1 200 Kč na obyvatele, která je kompenzací rozpočtových ztrát, které souvisejí s vládní pomocí podnikatelům a firmám.

 

Autor: Zuzana Pacinová s využitím podkladů SMO ČR a SMS ČR

Komentáře

0 komentářů