lupa x
user

ISSS 2020 - Zájemci se hlásí

ISSS 2020 - Zájemci se hlásí

02.07.2020 , Aktualizováno 13.01.2021

PRO města a obce

ISSS 2020 - Zájemci se hlásí

23. ročník tradiční konference ISSS 2020: Nové perspektivy proběhne ve dnech 18.–19. října v královehradeckém Kongresovém centru Aldis. Původně se konference měla konat na jaře. Zaměřena bude na digitalizaci veřejné správy a rozvoj eGovernmentu. Program v pěti sálech pokryje celou šíři aktuálních problémů, výzev a plánů v oblasti informatizace veřejné správy, dále se budou konat panelové diskuse a výměna zkušeností. Programové bloky nabízí témata: • Jak dál v informatizaci veřejné správy v době popandemické – nové výzvy a nové možnosti • Další rozvoj efektivní komunikace občanů s veřejnou správou • Kybernetická bezpečnost • Identita v kyberprostoru • Rozvoj infrastruktury • Digitalizace specifických oblastí veřejné správy aj. Součástí akce bude předávání cen doprovodných soutěží Zlatý erb a Český zavináč. Konference bude slavnostně zahájena za účasti vrcholných politiků. Zúčastní se jí zástupci státní správy a samosprávy a odborníci z tematických okruhů programových bloků.

Komentáře

0 komentářů