lupa x
user
Ochránci přírody a Veolia zachraňují lokality na Broumovsku

Ochránci přírody a Veolia zachraňují lokality na Broumovsku

22.02.2021 08:00

Pro města a obce

Český svaz ochránců přírody vykoupil za finanční podpory Nadačního fondu Veolia část přírodovědně unikátní lokality na Broumovsku. Jde o bývalé odkaliště dolu a úpravny měděné rudy. Při těžbě a zpracování rud vzniká odpad v podobě jakési kaše z rozdrcených hornin, která je ukládána na odkaliště. Na první pohled se může zdát, že snad ani nemůže […]

Litvínov spustil čerpání dotací

Litvínov spustil čerpání dotací

22.02.2021 02:00

Pro města a obce

Letos bylo spuštěno v Litvínově nové dotační programovací období, a to na roky 2021-2027. Jedním z kritérií poskytovatelů dotace je projektová připravenost žadatele. V současné době má město Litvínov strategické projekty formulované v podobě záměrů. Rada města Litvínova proto doporučila zastupitelům schválit vyčlenění 2,5 milionu korun na vytvoření studie pro revitalizaci bývalého areálu Kovošrotu, dále na revitalizaci lokality Koldům, […]

Aktuálně

Modernizace čistírny ve Žďáru za 300 milionů

Modernizace čistírny ve Žďáru za 300 milionů

19.02.2021 08:00

Pro města a obce

Letos by měla ve Žďáru nad Sázavou začít významná investiční akce. Aby ji město nemuselo financovat ze svých peněz, chce ji předat svazku obcí, jehož je členem. Převod již schválilo městské zastupitelstvo, valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko ho projedná v březnu. Média o tom informoval žďárský radní a místopředseda předsednictva svazku Radek Zlesák. „Já […]

Dotace z Paktu starostů a primátorů pro energii a klima

Dotace z Paktu starostů a primátorů pro energii a klima

13.02.2021 17:00

Pro města a obce

Další obce a města, která se v rámci Paktu starostů a primátorů pro energii a klima zavázala ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu, mohou ode dneška žádat o dotace na tzv. akční plány pro udržitelnou energii a klima. Tyto strategické materiály, které již má vyhotovené třeba Ostrava nebo Praha, navrhnou na základě vyhodnocení […]

Dvojí data o odpadech v České republice? Už jsme se dohodli, hlásí zástupci ČSÚ i MŽP

Dvojí data o odpadech v České republice? Už jsme se dohodli, hlásí zástupci ČSÚ i MŽP

12.02.2021 08:00

Pro města a obce

Kdo ze čtenářů alespoň trochu sleduje údaje o odpadech, jistě ví, že ještě v roce 2020 byly za Českou republiku vykazovány v této oblasti dvoje oficiální údaje. Jedny byly publikovány Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a druhé vydával Český statistický úřad (ČSÚ). V loňském roce tak v České republice panovala nejistota, které údaje jsou přesnější a má se […]

Miloš Kužvart o třídění plastových odpadů

Miloš Kužvart o třídění plastových odpadů

10.02.2021 16:00

Pro města a obce

Aktuálně je mediálně velmi zmiňovaná otázka, co dělat s plastovým výmětem po dotřídění plastových odpadů v souladu s novým odpadovým zákonem. Je opět vznesena otázka, zda neomezit třídění plastů. ČAObH zanalyzovala skutečný stav situace. Podle ní není pro překotné omezování třídění plastů žádný krátkodobý ani dlouhodobý důvod. Stejně neexistuje důvod k jeho zdražování pro obce. […]