lupa x
user

Dotace

Pardubický kraj pošle peníze sociálním službám

Pardubický kraj pošle peníze sociálním službám

28.02.2021 12:00

Pro města a obce

Finanční prostředky pro sociální služby jak ze státního, tak i krajského rozpočtu jsou rozděleny a mohou putovat v nejbližší možné době k poskytovatelům. Je tomu tak i v případě krajského víceletého financování v Pardubickém kraji. Státní dotace je určena i na reformu psychiatrické péče V letošním roce obdržel kraj od MPSV ČR účelovou dotaci na financování sociálních služeb ve […]

Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace

Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace

28.02.2021 10:00

Pro města a obce

Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny klimatu, udržitelné spotřeby nebo třeba prevence vzniku odpadů, a to jak offline, tak online formou. Peníze mohou […]

Většina obcí omezuje kvůli koronaviru své investice

Většina obcí omezuje kvůli koronaviru své investice

26.02.2021 09:00

Pro města a obce

Zaměstnanci agentury CzechInvest realizovali na přelomu roku 2020 a 2021 šetření mezi zástupci obcí s pověřeným obecním úřadem. Většina respondentů (83 %) z řad municipalit uvedla, že omezují investice ve své obci. Více než polovina (69,5 %) dotazovaných zmínila, že omezení plánovaných investic se bude dotýkat technické infrastruktury, kultury (58,7 %) nebo sociální infrastruktury (26 […]

Hejtmani jednali s ministryní pro místní rozvoj

Hejtmani jednali s ministryní pro místní rozvoj

25.02.2021 23:00

Pro města a obce

O možnostech vzájemné spolupráce v oblasti regionální politiky a evropských fondů jednali ve středu 24. února 2021 prostřednictvím videokonference představitelé krajů s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Za Jihomoravský kraj se debaty zúčastnil hejtman Jan Grolich. Ministryně zástupce krajů informovala o možnostech nového programového období 2021 – 2027. „Ve vztahu ke krajům je pro nás […]

2020: Obce a kraje díky garantovaným úsporám uspořily

2020: Obce a kraje díky garantovaným úsporám uspořily

22.02.2021 18:00

Pro města a obce

Trh dále roste. Loňská investice do nových projektů řešených metodou EPC, které budou spořit peníze v budoucnu, se vyšplhala na 523 milionů korun.  I toto číslo je nejvyšší v historii. „Loňský rok byl pro EPC velmi úspěšný. Šlo jednak o organický růst trhu, ale důležitým impulsem byla také nová možnost kombinovat výhody EPC s dotacemi z programů ministerstva […]

Praha zveřejnila plán velkých zakázek

Praha zveřejnila plán velkých zakázek

22.02.2021 16:00

Pro města a obce

Hlavní město sestavilo seznam veřejných zakázek s hodnotou nad 20 milionů Kč, které plánuje vyhlásit v tomto roce. Navazuje tak na loňský rok, kdy k tomuto kroku přistoupilo poprvé. Cílem je zvyšovat transparentnost hospodaření s pražskými financemi. V roce 2021 by mělo město vyhlásit 64 zakázek s hodnotou vyšší než 20 milionů Kč. Jak vyplývá ze zveřejněného seznamu, jejich […]

Litvínov spustil čerpání dotací

Litvínov spustil čerpání dotací

22.02.2021 02:00

Pro města a obce

Letos bylo spuštěno v Litvínově nové dotační programovací období, a to na roky 2021-2027. Jedním z kritérií poskytovatelů dotace je projektová připravenost žadatele. V současné době má město Litvínov strategické projekty formulované v podobě záměrů. Rada města Litvínova proto doporučila zastupitelům schválit vyčlenění 2,5 milionu korun na vytvoření studie pro revitalizaci bývalého areálu Kovošrotu, dále na revitalizaci lokality Koldům, […]

Dotace na školství provázely nedostatky

Dotace na školství provázely nedostatky

17.02.2021 07:00

Pro města a obce

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil prostředky, které rozdělovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v letech 2016 až 2018 na zlepšení podmínek pro regionální a speciální školství. NKÚ zkontroloval projekty za téměř 260 milionů korun. Z kontroly mimo jiné vyplynulo, že MŠMT při podpoře regionálního školství nezohlednilo skutečné potřeby v regionech. Při rozdělování dotací pak postupovalo […]

NKÚ: Nedostatky u dotací na regionální a speciální školství

NKÚ: Nedostatky u dotací na regionální a speciální školství

15.02.2021 12:00

Pro města a obce

Dotace na regionální a speciální školství provázely nedostatky při rozdělování peněz i porušování pravidel. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřil rozdělování peněz ministerstva školství (MŠMT) v letech 2016 až 2018. NKÚ zkontroloval projekty za téměř 260 milionů korun. Z kontroly mimo jiné vyplynulo, že ministerstvo při podpoře regionálního školství nezohlednilo skutečné […]